El 'binge drinking', la borratxera exprés, creix entre els valencians, segons una enquesta de Sanitat

El consum de drogues es manté estable mentre que augmenta el del tabac i recula el del 'botellón' respecte a 2013
/ València
19 agost 2017 01:00h

L'evolució del consum de drogues entre la població valenciana d'entre 15 i 64 anys s'ha mantingut relativament estable en els últims dos anys, segons es desprén de l'última 'Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya (EDATS) 2015-2016', elaborada per la Delegació del Govern del Pla Nacional sobre Drogues i per a la realització de la qual la Conselleria de Sanitat i Salut Universal ha comptat amb una mostra representativa.

L'alcohol es manté com la substància psicoactiva legal més estesa entre la població adulta i juvenil valenciana i espanyola en l'última dècada. En concret, el 96% dels enquestats reconeix haver consumit alcohol alguna vegada en la seua vida. Al País Valencià, el 18% dels ciutadans assegura haver-se emborratxat en l'últim any, dada que descendeix 3 punts percentuals respecte a l'enquesta de 2013. No obstant açò, creix en 2 punts el nombre d'enquestats que afirmen haver-se emborratxat en els últims 30 dies, que arriba al 9,5% dels individus, una proporció similar a l'obtinguda a nivell estatal (10,6%).

Quant a la pràctica del 'botellón', s'observa una reculada des del 2013, especialment entre els joves de 15 a 24 anys, que representen el grup majoritari que en realitza (41,9%), encara que ha descendit la seua pràctica anual en 10 punts respecte a 2016 (51,5%). Al mateix temps, destaca la caiguda de 5,2 punts percentuals en el grup de 15 a 34 anys des de 2013 (del 29,8% en 2013 al 24,6% en 2015). Per contra, les panxades d'alcohol, o el binge drinking (per la seua nomenclatura en anglés) segueix creixent. Aquesta pràctica consisteix en la ingesta de 5 o més begudes alcohòliques en un interval màxim de dues hores i el 15,7% dels enquestats en 2015 asseguren practicar-la, la qual cosa suposa 6,6 punts percentuals més que en l'anterior enquesta de 2013.

Atenent a la freqüència de les borratxeres, el 3% dels valencians entre 15 i 64 anys es van emborratxar més d'una vegada al mes en l'últim any. Per edats, s'observa una notable diferència en l'abast de les borratxeres entre els individus de 15 a 34 anys i els de 35 a 64. D'aquesta forma, el 18,8% dels individus de 15 a 34 anys que van prendre begudes alcohòliques en l'últim mes van aconseguir l'estat d'embriaguesa, proporció que es redueix al 4,9% entre aquells de 35 a 64 anys.

En relació al consum diari, el 12,5% dels valencians consumeix begudes alcohòliques, una xifra lleugerament superior a la que es registra a la resta de l'Estat (9,3%). Un 66,2% dels enquestats declaren haver consumit alcohol en els últims 30 dies. No obstant açò, tant al País Valencià com a la resta de l'Estat, aquesta proporció es manté constant respecte a la que es va obtenir en les dues últimes onades d'aquest estudi.

Consum de tabac i cànnabis

En segon lloc, se situa el tabac, que experimenta un lleuger repunt respecte a les dades obtingudes en 2013, tant en els consumidors ocasionals (45,2% en l'última enquesta, enfront del 43,2% referenciat en 2013), com en consumidors habituals en l'últim mes (43,9% en 2015; 40,7% en 2013).

Un 39,1% de valencians declara fumar tabac diàriament, proporció superior en 4 punts a la registrada en 2013 (35,1%) i en 8,3 punts a la prevalença estatal (30,8%). En funció del gènere, la proporció d'homes que fumen diàriament és superior a la de les dones. El cànnabis es manté com a substància més consumida pels valencians i augmenta en 2 punts respecte a 2013.

El 42% de la població valenciana objecte d'estudi ha fumat cànnabis en alguna ocasió, proporció que és notablement superior a la mitjana estatal (31,5%) i el 9,9% dels valencians declara haver consumit aquesta substància en l'últim mes. Posant el focus en l'edat, trobem un major pes d'individus que van fumar cànnabis en l'últim mes en el tram 15 a 34 anys, amb un percentatge del 17,6%, una taxa que es redueix fins al 5,9% entre els individus de 35 a 64 anys.

La segona droga il·legal amb major prevalença és la cocaïna, pols i/o base (1,3% en l'últim mes), tant al País Valencià (17,9%) com a Espanya (9,1%). En termes evolutius, la proporció d'individus que han consumit aquesta substància "alguna vegada en la vida" es manté estable (14,2% i 15,6% en 2013 i 2011 respectivament), com a la resta de l'estat espanyol, encara que amb xifres superiors.

Respecte al consum minoritari de substàncies, l'enquesta revela que el 7,6% dels valencians d'entre 15 i 64 anys ha consumit anfetamina en alguna ocasió; el 6,6%, èxtasi i el 5,6%, al·lucinogens, prevalences de consum que es mantenen estables respecte a les registrades en 2013 i 2011. La proporció de persones al País Valencià i a Espanya que reconeixen haver consumit alguna vegada en la seua vida heroïna i inhalables volàtils contínua sent molt residual, 1,0% i 0,3%, respectivament, al territori valencià i 0,6% i 0,5%, respectivament, per al total d'Espanya.

next