Transparència estrena un nou sistema perquè la ciutadania puga presentar queixes en línia

Les reclamacions també podran tramitar-se a través telèfon 012
/ València
31 juliol 2017 01:00h

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha estrenat, en la seu electrònica de la Generalitat, el nou sistema de queixes ciutadanes en línia sense necessitat de certificat i a través del telèfon 012. 

Aquesta iniciativa "s'emmarca en el pla d'aproximació de l'administració a les seues autèntiques destinatàries, que són les persones, i que es completarà amb les mesures de simplificació administrativa i modernització que estan adoptant-se des de la Conselleria a més de l'actualització, ampliació i millora en la dotació en personal i mitjans tecnològics de les Oficines PROP", segons el sotssecretari de Transparència Alfonso Puncel. 

En el cas de la queixa a través d'Internet, s'ha habilitat en la seu electrònica un enllaç on, seguint uns senzills passos amb opcions molt clares, es podrà deixar constància de la queixa perquè seguisca el tràmit corresponent i la ciutadania obtinga resposta a la mateixa en el termini d'un mes.  Així, a partir d'ara, qualsevol ciutadà que vulga presentar una queixa podrà realitzar-ho els 365 dies de l'any a través d'Internet sense necessitat d'identificació digital o en l'horari establit mitjançant una trucada al 012. 

Per a la presentació de la queixa telefònica bastarà a realitzar una trucada al telèfon d'atenció 012 i un agent d'aquest servei l'atendrà i presentarà la queixa en el seu nom. 

Queixes sense identificació digital 

La principal novetat és que les queixes que es realitzen per aquesta via es podran presentar sense certificat digital en el cas que es tracte de queixes relatives als serveis administratius prestats per l'administració de la Generalitat. 

Pel que fa a les queixes de caràcter assistencial (expedients de dependència, serveis socials i atenció sanitària), es requerirà el certificat digital si és en línia o la deguda acreditació quan siga presencial, en compliment de la Llei de Protecció de Dades, en tractar-se de serveis en els quals la informació subministrada pot contindre dades de caràcter personal d'alt nivell de protecció. En aquest cas, és imprescindible la identificació de la persona que presenta la queixa. 

Es consideren queixes els escrits i comunicacions en els quals es realitzen únicament manifestacions de disconformitat amb les prestacions de serveis, especialment en el cas d'endarreriments en els terminis, desatencions o qualsevol altre tipus anàleg d'actuació deficient que la ciutadania observe en el funcionament dels serveis públics de l'administració i organització de la Generalitat i que constituïsquen falta en la qualitat del servei prestat. 

next