La Unió de Periodistes assenyala escletxes en el Llibre d'Estil d'Àpunt, com ara les pseudociències i la publicitat en els informatius

El col·lectiu ha suggerit, entre altres qüestions, que els mèdiums i endevinadors no tinguen cabuda en la nova radiotelevisió
/ València
24 juliol 2017 01:00h
La comissió s'ha reunit aquest dimarts per primera vegada per a començar a redactar el llibre d\'estil d\'À.

La Unió de Periodistes Valencians ha enviat les seues al·legacions a la proposta de Llibre d'Estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) fent especial incidència en els apartats referits als drets dels professionals, l'aparició de publicitat en els informatius, les fonts d'informació, la gravació d'imatges, el tractament informatiu de la ciència i pseudociència i la utilització de llenguatge no sexista.

La CVMC va publicar, el passat 10 de juliol, el Llibre d'Estil que guiarà el treball dels professionals de les futures ràdio i televisió públiques valencianes. La Corporació va donar un termini de 15 dies perquè qualsevol organització de la societat civil i les institucions públiques i privades feren les al·legacions que consideraren oportunes. Amb eixe objectiu, la Unió de Periodistes Valencians ha estudiat aquest manual i ha detectat alguns apartats on caldria fer modificacions i noves aportacions que ja s'han proposat formalment a l'ens.

Entre les recomanacions que fa el Llibre d'Estil, destaca, com a una de les més preocupants per a l'associació majoritària de professionals de la informació en el nostre territori, la referida a les matèries de publicitat restringida i els patrocinis d'espais i continguts específics. D'una banda, la Unió de Periodistes Valencians proposa que la normativa específica per als períodes electorals sí que estiga regulada al llibre d'estil, tal com ho fan altres ens públics, i no deixar-ho només com a decisió del Consell Rector. Pel que fa al patrocini d'espais i continguts específics en els informatius, la Unió de Periodistes proposa fer prevaldre la norma de no acceptar patrocinis en els informatius i eliminar del Llibre d'Estil la part del redactat on actualment es deixa la porta oberta a la inserció de patrocinis en espais específics com l'oratge i la possibilitat d'emetre continguts documentals o d'entreteniment creats per les marques (Branded Content).

L'associació també s'ha fixat en els Principis Fonamentals del manual, on proposa afegir un subapartat que parle de l'abast d'aquests principis per tal que aquestes normes d'estil siguen d'aplicació a tots els professionals d'Àpunt, independentment de si treballen en televisió, ràdio, web o xarxes socials, i també per a peces realitzades per professionals d'altres mitjans que treballen en consorci amb Àpunt (per exemple, en les ràdios locals o comarcals que proporcionen peces d'informació).

Entre altres escletxes detectades, la Unió de Periodistes ha al·legat el fet d'incloure un nou apartat referit a la Propietat Intel·lectual. D'aquesta manera, on el Llibre d'Estil parla dels drets de la ciutadania i la seua participació, la Unió de Periodistes suggereix un nou subapartat que parle de la Protecció de Dades. En l'apartat referit a les fonts d'informació, la Unió de Periodistes ha proposat a la CVMC que el periodista i el mitjà tenen el dret d'utilitzar el material enregistrat en una entrevista fins al moment que l'entrevistat decideix donar per finalitzada dita entrevista, amb la verbalització d'aquesta petició inclosa. Proposem eliminar de l'epígraf que parla de les Agències la frase que diu que "en la resta de casos", diferents dels nomenats, no se citarà a les agències. Així, també han plantejat, en l'epígraf que parla sobre el material generat pels usuaris, evitar, en la mesura del possible, l'ús de vídeos procedents de Youtube, si no tenen interés periodístic.

Dins de l'apartat sobre el tractament informatiu en matèries d'atenció especial, el col·lectiu proposa afegir un nou subapartat que parle de ciència i pseudociència, on aquestes informacions estiguen validades per experts de solvència contrastada i on no es confonga l'objectivitat periodística amb l'equilibri o equidistància. Així, la Unió de Periodistes Valencians creu que Àpunt ha d'incloure en la seua programació habitual programes de divulgació científica. En l'apartat sobre les pseudociències, el Llibre d'Estil hauria de deixar clar que els programes sobre "misteris sense resoldre" o similars han de tindre com a objectiu precisament el de resoldre'ls i no el de perpetuar-los i que el pes de la informació recaurà sobre el punt de vista de professionals de prestigi amb un punt de vista científic i rigorós.

Conclouen indicant que la presència de mèdiums, vidents i d'altres estiga prohibida en els informatius. Per últim, la Unió de Periodistes Valencians, aplicant els criteris de llenguatge no sexista, ha enviat a la CVMC fins a 120 modificacions on cal canviar, dins de les pàgines del Llibre d'Estil, el redactat de les formes en masculí per altres formes proposades més paritàries.

next