L'IVO es presenta "per responsabilitat" al concurs d'assistència oncològica

/ València
10 juliol 2017 01:00h
Sanitat ha canviat les condicions del concert d\'assistència oncològica perquè els metges de la xarxa pública hagen d\'autoritzar les derivacions de pacients a l\'IVO

La Fundació Institut Valencià d'Oncologia (IVO) ha presentat, aquest dilluns, "per responsabilitat i compromís amb els valencians", la sol·licitud per a la participació en la convocatòria de l'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica de la Generalitat Valenciana.

El centre ha incorporat dos propostes de millores a la seua sol·licitud: d'una banda, la sistematització d'un procediment entre la fundació i la Conselleria per a "facilitar i agilitar" la tramitació administrativa necessària per a sol·licitar l'autorització del pacient que acudeix directament a la Fundació IVO sense derivació prèvia per part de cap facultatiu del sector públic i, d'una altra, seguir oferint servei en el centre de diagnòstic precoç del carrer de l'Estel, sense cost per a la Conselleria.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el patronat ha adoptat aquesta decisió "per responsabilitat i compromís amb els valencians, per a seguir sent un aliat clau de la sanitat pública en la lluita contra el càncer en tots els seus vessants: prevenció, diagnòstic, tractament, recerca i docència", una tasca que exerceix des del 1976 a través d'un centre hospitalari d'assistència integral oncològica.

La fundació recorda els seus 40 anys d'experiència

El contingut de la proposta, signada pel president de la Fundació, el doctor Antonio Llombart, "s'ajusta a les bases del plec publicat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i que estableixen el nou marc de col·laboració amb l'IVO".

A més, d'acord amb la "dilatada" experiència de l'IVO en el tractament integral de pacients oncològics "des de fa més de 40 anys", l'entitat ha incorporat a l'oferta una sèrie de propostes "de millora" amb l'objecte de garantir "l'agilitat i la qualitat en els processos de diagnòstic i assistència, claus en el tractament de la malaltia".

La primera consisteix en la sistematització d'un procediment entre la Fundació i la Conselleria "per a facilitar i agilitar la tramitació administrativa necessària per a sol·licitar l'autorització del pacient que acudeix directament a la Fundació IVO sense derivació prèvia per part de cap facultatiu del sector públic".

Donades les "especials característiques" de la malaltia neoplàsica i la necessitat d'un diagnòstic "ràpid" per al començament d'un tractament, així com l'aspecte psicològic que implica al pacient l'espera d'aquesta autorització, el procediment administratiu que es definisca no hauria de demorar-se més de 48-72 hores.

En segon lloc, planteja seguir oferint servei en el centre de diagnòstic precoç del carrer de l'Estel, un centre "complementari a la sanitat pública des de fa més de 40 anys en l'objecte de la prevenció secundària en càncer", en el qual estan funcionant diferents programes de diagnòstic precoç.

38.490 revisions preventives el 2016

Durant el 2016, en aquests programes es van realitzar un total de 38.490 revisions. L'IVO proposa mantindre i finançar aquests programes, de manera que el servei de prevenció que l'IVO presta en aquest centre "no tindrà cost algun per a la Conselleria".

Amb açò, sol·licita donar la possibilitat als pacients que se'ls requerisca "una confirmació diagnòstica per una sospita oncològica després d'aquesta revisió, que puguen ser atesos en l'IVO, si així ho sol·liciten, com a alternativa al seu departament sempre obtenint l'autorització prèvia del departament". L'IVO vol reiterar el seu "ferm compromís" amb el País Valencià i la intenció de "seguir sent un centre de referència en oncologia a la disposició de tots els valencians".

Noves condicions de Sanitat

La Conselleria de Sanitat va fer públiques, a mitjan juny, les condicions del concurs per a la prestació de l'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica, una assistència que fins ara venia prestant l'IVO. Amb aquestes noves condicions, ara haurà de ser un professional de la xarxa pública qui autoritze la derivació d'un pacient a l'entitat concertada.

A través d'aquestes condicions, la Conselleria de Sanitat preveu concertar l'assistència integral d'uns 30.000 pacients oncològics a l'any, un 15 per cent d'ells casos nous i la resta seran pacients en tractament o seguiment, per un import d'uns 53,7 milions d'euros, amb caràcter orientatiu, ja que el preu real quedarà fixat pels serveis efectivament prestats.

L'acord d'acció concertada que se subscriga tindrà una durada inicial de tres anys des de la formalització, encara que podrà prorrogar-se de forma successiva, anual i de mutu acord fins a una durada màxima de 10 anys.

L'acord inclou, des de la confirmació diagnòstica, el tractament oncològic i el seu seguiment posterior fins a un màxim de cinc anys i preveu que entre el 20 i el 25% del total de pacients atesos requerirà un ingrés hospitalari.

Així, les condicions estableixen que, de forma general, la primera consulta no sobrepassarà els set dies naturals des de la data de petició d'atenció i l'inici de l'assistència no superarà els 10 dies a partir de la data de la primera consulta. A més, l'entitat haurà d'informar cada mes a l'administració dels temps de demora.

next