El fil musical i la radiodifusió, principals fonts d'ingressos dels autors valencians

L'SGAE reparteix 22,34 milions d'euros entre els seus socis després d'experimentar un increment de la facturació de l'1,16% respecte al 2015
26 juny 2017 01:00h

La Societat General d'Autors i Editors (SGAE) al País Valencià ha repartit 22,34 milions d'euros entre els seus socis. La xifra final representa una lleugera pujada de l'1,16% respecte de l'any 2015, quan l'entitat va recaptar 22,08 milions d'euros. Els guanys vénen garantits per l'ús de les creacions en fils musicals, allò que denominen comunicació pública del repertori gestionat per l'SGAE, que va aconseguir uns ingressos de 7.044.460 euros, i la radiodifusió, que va augmentar un 9,10% la xifra global respecte l'any anterior, de manera que va situar els guanys en 10.379.213 euros durant el 2016.

Contrasta la situació de l'SGAE en el conjunt de l'Estat amb la seua delegació valenciana respecte als beneficis i musculatura de l'entitat. Mentre que el col·lectiu des de Madrid ha experimentant un descens del 2'9% dels seus ingressos (239,68 milions) respecte a l'any 2015 (quan va guanyar 246,88 milions), l'SGAE-València ha facturat un 22,34 milions en 2016 (22,08 va ingressar en 2015). L'SGAE compta amb un total de 120.000 socis, dels quals, 9.885 són valencians.

Principals fonts d'ingressos

El major nombre de factures que emet l'SGAE per l'ús de les creacions dels autors valencians procedeix de les emissores de ràdio i televisió. El 2016 van ingressar 10.379.214 euros, la qual cosa representa un augment del 9,1% respecte a l'any 2015 quan van facturar 9.513.865 euros. Ara bé, apunta l'entitat que els ingressos de drets d'autor procedents de TVE van baixar un 3,27%, de manera que van passar del 1.806.602 euros de 2015 al 1.747.607 euros del 2016. Per contra, assenyalen, els drets d'autor generats per les emissores privades de televisió van créixer un 7,94%; un percentatge que representa un ingrés de 5.669.906 el 2016 davant els 5.252.915 del 2015.

Els ingressos per venda d'obres musicals i audiovisuals continuen disminuint fins a acusar una caiguda del 7,16%, assenyala l'informe dels comptes anuals. Mentre que el 2015 l'SGAE va facturar 2.307.941 euros, un any després la xifra es va quedar en 1.268.021. La gran davallada l'experimenta el recapte de drets per compensació de còpia privada. El conegut cànon que va aprovar qui fóra ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, cau quasi un 96%, en passar de 985.636 euros el 2015 a només 40.362 euros el 2016. L'SGAE assegura que el Tresor Públic "no va pagar a les entitats de gestió els 5 milions d'euros que estaven pressupostats per a pal·liar el perjudici causat als titulars de drets de propietat intel·lectual de còpia privada".

La segona font d'ingressos per drets d'autor al País Valencià prové del conjunt que l'SGAE anomena "comunicació pública del repertori" com, per exemple, els fils musicals. El 2016, els creadors valencians van facturar 7.044.460 euros, un augment del 6,22% respecte del 2015, quan van ingressar 6.632.135 euros.

La música enllaunada va generar una facturació de 3.994.095 euros el 2016, que representa un 7,83% més que el 2015, quan es van facturar 3.704.125 euros. També l'execució en viu va créixer un 6,39% respecte al 2015, ja que, el 2016, l'SGAE va recaptar 1.150.202 (el 2015 van ser 1.081.102 euros).

Les televisions situades en negocis i altres indrets públics van generar un ingrés de 932.303 euros en l'any 2016 i els drets d'autors relatius al cinema pujaren el 2016 fins als 915.570 euros.

En el vagó de cua de les fonts d'ingressos se situen els guanys generats pels concerts de música moderna, simfònica i els espectacles d'arts escèniques. La facturació va baixar un 5,23% el 2016, de manera que va arribar a la xifra de 2.008.39 euros. Curiosament, el descens ve suscitat en l'àmbit de la música pop i rock en directe, que va generar un total d'1.141.805 euros el 2016.

Per contra, la música simfònica i la lírica (òpera, sarsuela, etc.) van experimentar un augment del 23'12% dels ingressos, ja que el 2015 se'n van facturar 158.479 i el 2016 la xifra es col·loca en els 195.118 euros. Els ingressos generats per les arts escèniques van créixer només un 0,29%, de manera que van passar dels 669.200 euros el 2015 als 671.116 el 2016.

La radiodifusió paga a l'Estat

Els ingressos generats per la radiodifusió també és la principal font d'ingressos dels creadors dins de l'àmbit de l'Estat que experimenta, tot i el descens que assenyala l'SGAE des de Madrid, un total de 100,43 milions d'euros. De prop li segueix la comunicació pública, gràcies al fet que ha baixat la morositat en aquest àmbit, indica la Societat, que ha permés facturar fins a 66,02 milions d'euros.

Els ingressos que vénen de l'estranger arriben fins als 29 milions, principalment els que paguen països com Argentina, Itàlia, França Estats Units, Alemanya, Mèxic, Portugal Suïssa, Holanda i Perú. Els concerts en viu han viscut també un lleuger repunt i han fet que es puguen facturar 20,5 milions el 2016.

El majors consum de teatre i l'augment d'autories locals en els grans festivals ha fet que els ingressos produïts per les obres dramàtiques se situen en els 10,22 milions.

Per davall del llindar del deu milions estan els ingressos per venda de discos, on, tot i el descens, destaca l'ascens de la venda digital, cosa que ha fet que es facturen 7,13 milions el 2016. La venda de melodies per a mòbils, descàrregues legals de música o els streaming de pagament i ràdio per internet han generat un benefici de 5,87 milions. La còpia privada només ha donat per a cobrar 428.000 euros el 2016.

next