El País Valencià va perdre 674 habitants el 2016

Els naixements van caure un 3,7% l'any passat mentre que les defuncions van descendir un 4,2% 
/ València
22 juny 2017 01:00h

La població valenciana es va reduir durant 2016 en 674 habitants segons l'estudi sobre Moviment Natural de la Població publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) espanyol. El País Valencià és un dels nou territoris de l'Estat on descendeix el nombre d'habitants, juntament amb el País Basc, Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, La Rioja, Extremadura, Galícia i Cantàbria. Les dades oficials indiquen que els naixements es van reduir un 3,7% (de 43.450 el 2015 a 41.836 el 2016), mentre que a la mitjana espanyola el descens és del 2,8%. El nombre mitjà de fills per dona se situa en 1,33, molt a prop de la mitjana estatal, que és d'1,32.

El 2016 també es van reduir les defuncions: de 44.351 a 42.510, un 4,2% menys en percentatge. El nombre de defuncions per 1.000 habitants va ser de 8,6, dos dècimes per davall de la mitjana espanyola. Les dades de l'INE indiquen que l'esperança de vida es troba en 82,7 anys, mentre que a tot l'Estat és de 83,2.

next