Declaren nul·les les 4 clàusules que permetien no retornar els diners de les entrades del Marenostrum 2016

La Unió de Consumidors denuncia la "falta de garanties" per als assistents que han adquirit les entrades en què s'estableixen condicions abusives
/ València
21 juny 2017 01:00h

El Jutjat Mercantil número 3 de València ha declarat nul·les les quatre clàusules recollides en les entrades del Festival Marenostrum de 2016, organitzat per la mercantil Mare Music Events, a les quals l'organització s'acollia per a no retornar l'import dels tiquets per a l'esdeveniment musical que es va cancel·lar un dia abans de la seua celebració, prevista per al 7 de juliol d'aquell any, en anunciar l'organització que l'Ajuntament d'Alboraia no concedia la llicència.

Així consta en una sentència del jutjat, amb data 14 de juny, que ha facilitat la Unió de Consumidors del País Valencià. Aquesta entitat va presentar en el seu moment una demanda contra l'organitzadora del festival atés que el certamen es va celebrar finalment els dies 28, 29 i 30 de juliol en un emplaçament diferent –la Marina de València– i amb un cartell d'artistes també diferent, ja que molts dels anunciats no hi van poder acudir pel canvi de data. Molts afectats van assistir al festival després de canviar l'entrada, però uns altres van reclamar a l'empresa la devolució dels imports corresponents a entrades i bons adquirits per a l'accés al recinte, així com de les despeses ocasionades pel seu desplaçament, perquè no podien assistir a l'esdeveniment en les dates proposades o perquè consideraven que el cartell d'artistes no complia les seues expectatives.

El ministeri fiscal, en defensa dels interessos col·lectius de consumidors i usuaris, havia formulat demanda de judici verbal contra la mercantil i demanava que es dictara una sentència en la qual es declarara la nul·litat de quatre clàusules que Mare Music Events "va predisposar als compradors de les entrades i assistents" i que l'obligara a eliminar-les i a abstenir-se d'usar-les més avant. A més, reclamava que s'inscriguera la sentència en el Registre de Condicions Generals de la Contractació i que s'acordara la seua publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORM).

L'empresa organitzadora va acceptar les pretensions del ministeri fiscal. En la sentència, el jutjat assenyala que quan la part demandada accepte les peticions de la demandant, el tribunal dictarà sentència condemnatòria d'acord amb el que s'haja sol·licitat. En aquest cas, a més, subratlla que l'acceptació de l'organització ha sigut "complet".

D'aquesta forma, el jutjat declara la nul·litat de quatre clàusules denominades "condicions generals", que incloïen que l'empresa podria canviar la data de l'organització del festival "si per causa de força major o unes altres degudament justificades no es poguera realitzar l'espectacle". En aquest cas, valdria la mateixa entrada, però no es podrien "reclamar devolucions de l'import llevat que la nova data diferisca en més d'un mes de la que consta en l'entrada". A més, també s'establia que, si per causes alienes a l'organitzador, algun artista dels anunciats suspenguera l'actuació abans al dia de l'esdeveniment o, fins i tot, en la mateixa jornada, per motius justificats, l'organitzador podria canviar-lo o no per un altre de similar, sense retornar l'import de les entrades.

Finalment, l'organització es reservava el dret a modificar "sense previ avís" el lloc de celebració de l'esdeveniment "per qualsevol motiu que aquesta estime per al correcte desenvolupament de l'activitat anunciada, així com l'horari previst per a la celebració de la mateixa", clàusula que també es declara nul·la.

Segons ha assenyalat la Unió de Consumidors en un comunicat, Fiscalia va iniciar un procediment judicial contra Mare Music Events SL per l'existència de clàusules abusives en les entrades venudes. La Unió de Consumidors considera que la principal problemàtica en l'organització i celebració d'aquest tipus d'esdeveniments resideix en la "falta de garanties" per als assistents que han adquirit o pensen adquirir entrades en les quals s'estableixen unes condicions que podrien ser abusives. En opinió de Vicente Inglada, secretari de la Unió de Consumidors "és necessari que per a l'obtenció de la llicència per a organitzar aquest tipus d'esdeveniments es tinguen en compte no solament les condicions tècniques i logístiques, sinó també els drets dels consumidors".

next