El risc d'exclusió baixa el triple al País Valencià que al conjunt de l'Estat

La taxa AROPE, que mesura diferents aspectes de la pobresa, està encara tres punts per damunt de la mitjana espanyola
/ València
13 maig 2017 01:00h

Que la crisi econòmica va afectar els valencians més que altres ciutadans de l'Estat es demostra amb termes estadístics com la dada de l'índex AROPE (sigles en anglés d'En Risc de Pobresa i Exclusió), que al País Valencià se situa en el 30,5%, mentre que a l'estat espanyol arriba al 27,9%.

Aquest índex combina el risc de pobresa, la mancança material severa i la baixa intensitat en l'ocupació. Des de 2014 fina a 2016, el País València ha reduït aquesta xifra en 4 punts, mentre que, al conjunt de l'Estat, la baixada és de l'1,3.

Aquestes dades demostren, a parer de la Generalitat, que "l'efectivitat de les polítiques del Govern del Botánic i que les polítiques que es realitzen en un territori acaben repercutint en el benestar de la població".

L'informe elaborat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives indica que les situacions més greus i freqüents d'exclusió de la població es concentren en les persones extracomunitàries, aquelles amb nivells d'estudis més bàsics, les llars monoparentals i les que acullen persones menors de 18 anys.

Dades de l'informe

Pel que fa al risc de pobresa, al País Valencià s'ha reduït un 6,9% respecte de 2014, mentre que a l'Estat espanyol s'ha incrementat un 0,5%. Malgrat la reducció, la xifra valenciana es troba 2 punts per damunt de la mitjana estatal, tot i haver-se reduït a la meitat la distància amb la resta de l'Estat.

La mancança material severa que preveu situacions com no poder permetre's menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies o no poder permetre's mantindre l'habitatge amb una temperatura adequada, entre uns altres, s'ha incrementat respecte a 2015, però s'ha reduït un 34% respecte a 2014. La mitjana de reducció estatal es del 18%.

Respecte a la baixa intensitat laboral que es produeix a les llars on les persones en edat laboral treballen menys del 20% d'una jornada completa, al conjunt de l'Estat s'ha reduït 2,2 punts en 2016 respecte de 2014, mentre que al País Valencià la baixada és de 3,5 punts.

next