El DOGV publica l'autorització per a l'exhumació de fosses al cementeri de Paterna

La prospecció, exhumació i identificació de víctimes del franquisme es realitzarà a les fosses 113 i 82
/ Paterna
4 maig 2017 01:00h

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dijous l'autorització per a l'ocupació temporal dels terrenys públics al cementeri de Paterna (l'Horta Oest) per a la prospecció, exhumació i identificació de víctimes del franquisme en diverses fosses (la 113 i la 82, amb possible ampliació a la número 81) amb motiu de les ajudes concedides per la Diputació de València, per a tal fi, a l'Agrupació de Familiars Víctimes del Franquisme.

El període inicial d'autorització s'estima en tres mesos, encara que podrà ser objecte de pròrroga a sol·licitud del promotor per un període màxim de tres mesos més. Les tasques de prospecció, exhumació i identificació hauran de complir els requisits establits per la Generalitat Valenciana quant a excavacions arqueològiques i matèria cultural. Per això, les actuacions no podran iniciar-se si no s'aporta a aquesta administració la resolució autonòmica preceptiva per a l'inici dels treballs.

Els pròxims mesos s’espera trobar 20 cossos a la fossa 82 i més de 60 a la número 113, la més gran oberta fins ara al País Valencià

L'expedient va ser exposat al públic al Butlletí Oficial de l'Estat, en el DOGV i al Butlletí Oficial de la Província de València, així com al tauló d'edictes de l'Ajuntament de Paterna per a garantir l'audiència dels possibles interessats que pogueren personar-se en el procediment. Una vegada resolt, es procedeix a autoritzar efectivament l'ocupació temporal d'aquests terrenys per part de l'Associació Científica Arqueoantro per a dur a terme l'exhumació.

Imatge del mur del cementeri de Paterna on van afusellar les víctimes en octubre del 1939. © DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Aquest acord es remetrà als servicis tècnics municipals perquè procedisquen, sota la supervisió de l'arqueòleg municipal i els diferents tècnics responsables en la matèria, a donar quantes ordres siguen necessàries al promotor del projecte per a l'execució, per la seua banda, del clos perimetral de les fosses, l'habilitació d'una zona en les instal·lacions del cementeri per a l'apilament de materials de l'excavació i la terra que s'extraga de les fosses.

També s'haurà de delimitar un espai condicionat i cobert en el cementeri o en els seus rodalies o, en defecte d'açò, la instal·lació d'una caseta d'obra o similar per a poder realitzar convenientment el tractament de les restes òssies exhumades mentre dure el procés.

El pròxim semestre s’espera trobar 20 cossos a la fossa 82 i més de 60 a la número 113, la més gran oberta fins ara al País Valencià.  Es calcula que 2.237 afussellats entre el 1939 i el 1956 van ser enterrats a una de les 60 fosses comunes del municipi de Paterna.

Descargas

next