La Generalitat subvenciona amb ajudes de fins a 4.000€ la conservació i millora dels edificis

El DOGV publica l’ordre amb les bases que regulen les ajudes de rehabilitació, que subvencionen fins a un 35% de les obres
/ València
2 maig 2017 01:00h

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat, aquest dimarts, en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), les bases que regulen els programes d'ajudes per al Foment de la Rehabilitació Edificatoria i de Suport a la Implantació de l'Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE), dins del Pla Estatal d'Habitatge. La subvenció per a rehabilitació serà fins a un 35% de les obres i d'un 10% addicional.

Es podran subvencionar fins a 2.000 euros per habitatge en obres de conservació, com ara l'estructura dels edificis, façanes o les cobertes, així com per a obres de sostenibilitat que impliquen millorar la qualitat tèrmica de l'edifici i instal·lació d'energia renovable. A més, les ajudes seran de fins a 4.000 euros per habitatge en obres d'accessibilitat per a la instal·lació d'ascensors o rampes adaptades. Aquestes ajudes s'emmarquen en l'objectiu de la Generalitat de donar un nou impuls a la rehabilitació d'edificis i habitatges.

Ajudes per a la millora de l'accessibilitat, l'eficiència energètica i les patologies estructurals

En la rehabilitació dels elements comuns dels edificis, la Conselleria vol potenciar els processos de rehabilitació en els àmbits de major vulnerabilitat. També pretén contribuir a resoldre els problemes d'accessibilitat i eficiència energètica, patologies estructurals o adequació d'instal·lacions de l'edifici. Aquestes ajudes tenen com a objectiu reactivar el sector de la construcció.

Poden sol·licitar aquestes ajudes les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitat de propietaris o els propietaris únics d'edificis d'habitatges. Tindran preferència les obres en edificis en els quals almenys el 60% dels propietaris tinguen ingressos ponderats inferiors a 6,5 vegades l’IPREM. També tindran la consideració de beneficiaris les administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries d'immobles destinats a lloguer d'habitatges.

Poden optar a les ajudes els edificis de residència col·lectiva, construïts abans del 1981, amb almenys el 70% de la seua superfície usada com a habitatge i que siga el domicili habitual dels seus propietaris o usuaris. Excepcionalment, s'admetran edificis que, sense complir aquestes condicions, siguen d'habitatges no situats en zones de platja o de segona residència, amb greus danys estructurals o d'un altre tipus identificats en l'IEE com de dany alt i d'intervenció urgent. També, quan es tracte d'edificis finalitzats abans del 2000 i que estiguen destinats íntegrament al lloguer durant almenys deu anys a comptar des de la recepció de l'ajuda.

Vista parcial de València.

Es consideraran actuacions subvencionables de conservació les obres per a esmenar les deficiències detectades per l'IEE sobre fonamentació, estructura, instal·lacions, cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns: També les que es realitzen en les instal·lacions comunes d'electricitat, lampisteria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions, amb la finalitat d'adaptar-les a la normativa vigent.

Quant a la millora de la qualitat i sostenibilitat, es podrà subvencionar la millora de l'envolupant tèrmic de l'edifici per a reduir la seua demanda energètica, la instal·lació de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic, o l'increment de l'eficiència energètica dels ja existents. També, la instal·lació d'equips d'energies renovables, la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes i de les instal·lacions que afavorisquen l'estalvi d'aigua.

En matèria d'accessibilitat es podrà demanar ajudes per a la instal·lació o renovació d'ascensors, instal·lació de salvaescales o altres dispositius d'accessibilitat, incloent els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, senyals lluminosos o sonores que permeten l'orientació en l'ús d'escales i ascensor, i dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior.

El termini per a sol·licitar aquestes ajudes serà de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria corresponent en el DOGV, es a dir, a partir d'aquest dimecres dia 3 de maig.

Suport a la Implantació de l'Informe d'Avaluació d'Edificis

Quan a les ajudes per a la Implantació de l'Informe d'Avaluació d'Edificis, la subvenció màxima serà de 20 euros per cadascun dels habitatges de què conste l'edifici i de 20 euros per cada 100 metres quadrats de superfície útil de local, sense que, en cap cas, puga superar-se la quantitat de 500 euros per edifici, ni el 50% del cost de l'informe.

La Generalitat, de forma addicional a les ajudes que es finançaran pel Ministeri de Foment, concedirà una ajuda màxima de 8 euros per cadascun dels habitatges de què conste l'edifici i de 8 euros per cada 100 metres quadrats de superfície útil de local, sense que, en cap cas, puga superar-se la quantitat de 200 euros per edifici, ni el 20$ del cost de l'Informe.

Castelló de la Plana.

L'obligatorietat de l’IEE s'estableix per als edificis de residència col·lectiva amb una antiguitat superior a 50 anys i els que pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a la seua rehabilitació. En aquest sentit, els edificis que el 28 de juny del 2013 tingueren 50 anys, hauran d'aportar l'IEE abans del 28 de juny del 2018, i els que aconseguisquen l'antiguitat de 50 anys a partir del 28 de juny del 2018 tindran un termini de 5 anys per a fer l'informe partir de la data en què compleixen 50 anys.

Descargas

next