Els centres de primària disposaran de més hores de lliure configuració

La Conselleria presenta l'esborrany que dota els col·legis de més autonomia
27 abril 2017 01:00h

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha presentat en la mesa sectorial d'Educació, que s'ha celebrat hui, l'esborrany del decret del Consell, perquè es modifica el Decret 108/2014, que estableix el currículum i desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Primària al territori valencià.

L'objectiu d'aquesta modificació és dotar de més autonomia els centres educatius pel que fa al desenvolupament de coneixements, tenint en compte els seus contexts específics. En aquest sentit, l'esborrany de decret afavoreix que cada centre tinga més hores setmanals de lliure configuració perquè cada escola puga aprofundir en les àrees de coneixement que crega convenients. D'aquesta manera, segons explica la Conselleria en un comunicat, s'intensifica el camí per a la innovació educativa per part del professorat, centre a centre, a fi de promoure experiències pedagògiques que poden anar des del treball per projectes entre diferents àrees de coneixement fins a la intensificació d'alguna àrea que un centre en concret crega convenient reforçar pel seu context, per a afavorir el bon aprenentatge del seu alumnat.

Amb això es pretén flexibilitzar el coneixement més enllà de les assignatures i àrees compartimentades. En aquest sentit, el nou decret estableix que cada centre dispose de tres hores i mitja setmanals de lliure configuració.

Les principals novetats del decret tenen com a objectiu oferir una major flexibilitat a la jornada lectiva. Per això, l'horari lectiu setmanal permetrà als centres educatius programar, bàsicament, en sessions de 45 o  60 minuts. A més, es possibilita l'aplicació de projectes d'innovació pedagògica, projectes de contingut competencial, interdisciplinaris i tasques d'equips, dins del marc de l'autonomia que els centres tenen reconeguda en la Llei d'Educació vigent.

Foment de la innovació i coordinació

Per a fomentar la innovació i promoure l'autonomia dels centres, la programació didàctica es pot dur a terme mitjançant projectes específics com, per exemple, treball per projectes, per àmbits, interdisciplinaris, adreçats a millorar l'èxit escolar que asseguren als alumnes i les alumnes l'adquisició de les competències i els objectius del currículum.

Igualment, per a afavorir la coordinació, els docents podran organitzar-se en equips, sota la direcció d'un coordinador. La seua tasca serà la coordinació de les diferents programacions docents i l'adequació d'aquestes als currículums vigents.

Quant als projectes lingüístics, els centres hauran d'ajustar-se al que disposa el Decret 9/2017, pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula l'aplicació als ensenyaments no universitaris del territori valencià.

next