La liquidació del Pressupost 2016 revela el bon estat dels comptes de l’Ajuntament de Pedreguer

La gestió "responsable" ha permés incrementar com mai abans el romanent de tresoreria i reduir de manera destacada l’endeutament i el termini de pagament a proveïdors
/ Pedreguer
21 abril 2017 01:00h
Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer
L’Ajuntament de Pedreguer ha tancat l’exercici 2016 amb un superàvit del romanent de tresoreria (és a dir, allò pendent de cobrament menys allò pendent de pagament) de 2.399.947,59 €, una xifra superior a la de qualsevol exercici anterior (1.480.006,55 € en 2015, 1.724.841,27 en 2014). Així ho ha posat de manifest la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 2016. Així, l'any passat va disminuir allò pendent de pagament respecte de l’any anterior en més de 100.000 €, alhora que els fons líquids han crescut més de 700.000 € (s'han situat en 1.515.120,35 €), la qual cosa incideix directament sobre l’esmentat romanent.
Així, les mesures adoptades per l’equip de govern, com ara la contracció de les despeses en general i la consecució de nous ingressos (per exemple, els provinents de la canonada d’aigua de la Comunitat de Regants o de l’actualització dels valors cadastrals), han permès tancar l’exercici de 2016 amb un resultat pressupostari positiu d'1.018.994,76 €, igual que en els darrers anys, des del 2012, quan es va assolir el superàvit per primera vegada des de 2007. Aquesta situació ha suposat que l’Ajuntament haja complert amb escreix l’objectiu de dèficit exigit a les entitats locals, la qual cosa li ha possibilitat acollir-se a avantatges establerts per la legislació vigent, guanyar fiabilitat financera a l’hora de concertar préstecs o utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals.
Aquesta situació ha suposat que l’Ajuntament haja complert amb escreix l’objectiu de dèficit exigit a les entitats locals

Pel que fa a la regla de la despesa, també s’ha complert en la liquidació del pressupost de 2016, amb un resultat de 5.660.757,35 €, per davall de la despesa màxima admissible resultant de la liquidació del 2015 i l’increment de l’1’8% (és a dir, 6.413.867,17 €).

A més, la bona situació de les finances municipals ha permés al municipi reduir el nivell d’endeutament. Així, si aquest se situava en el 75% el 2011, el capital viu pendent d'amortitzar a 31 de desembre de 2016 és de 2.174.450,88 €, és a dir, que ha passat a situar-se en el 28%. De fet, segons les previsions de l’àrea d’Hisenda, es preveu que la inversió de part del romanent de tresoreria en l’amortització anticipada de deute i el fet de no haver sol·licitat nous préstecs faça possible reduir a zero l’endeutament municipal en un termini de dos anys.

La bona situació de les finances municipals ha permés al municipi reduir el nivell d’endeutament

També s’ha reduït de manera notable el termini de pagament a proveïdors, que ha passat dels 13 mesos de 2011 als 16,84 dies de 2016.

Sergi Ferrús, alcalde i regidor d’Hisenda, ha valorat molt positivament el resultat pressupostari de l’exercici 2016. Així, ha declarat que “sempre és satisfactori liquidar positivament, i molt més si ho aconseguim des de 2012 i el resultat és tan significatiu com el de la liquidació del 2016, que se situa en rècord històric dels darrers 12 anys”. “Això vol dir”, ha afegit, “que l’equip de govern i l’Ajuntament estan fent les coses com cal, que treballen amb prudència i sentit de la responsabilitat de la mà dels serveis financers de la casa, als quals cal agrair el seu treball constant i rigorós”.
next