L'acord Consell-Estat permet a la CVMC començar a contractar personal

Els articles que en un primer moment podien ser “anticonstiucionals” segons l’executiu de l’Estat han sigut pactats entre les dues administracions
/ València
7 abril 2017 01:00h

Hi ha hagut acord entre el Consell i el Govern espanyol sobre els articles i la disposició transitòria de la Llei 6/2016 que atenyen a la contractació de personal per a la nova RTVV per part de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). D’aquesta manera, la valoració de mèrits que es realitze en les futures contractacions de personal per a la nova radiotelevisió valenciana no suposarà, "en cap cas, una mesura desproporcionada que implique una desigualtat de tracte arbitrària i incompatible" amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat. Així, la CVMC té via lliure per a poder contractar personal, segons confirmen fonts consultades per aquest diari.

La Comissió Bilateral de Cooperació entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat Valenciana han arribat a acords al voltant dels punts que en un principi el govern espanyol veia com a “inconstitucionals”, recollits en la Llei 6/2016 de 15 de juliol del Servici Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic. Després del pacte, ambdues administracions donen per resoltes les discrepàncies sorgides en els dos articles i una disposició transitòria de la llei sobre la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació –RTVV o à.– i, d'aquesta forma, el govern valencià ha evitat un recurs de l'Estat.

Es van iniciar les negociacions per a resoldre qüestions relatives als articles 42 –sobre clàusules socials i mediambientals en la contractació– i 46 –sobre règim de personal– i la disposició transitòria novena –que estableix que en les contractacions temporals es valorarà com a mèrit diferenciat haver treballat en l'antiga RTVV, l'antiguitat i que s'haguera accedit al lloc mitjançant procés selectiu–.

Respecte a l'article 46 i la disposició transitòria, l'acord aconseguit –a què ha tingut accés Europa Press– expressa que "ambdues parts consideren que els procediments de provisió de llocs de treball que es contenen en la mateixa, referits tant a la contractació laboral mitjançant borsa de treball com a la provisió definitiva mitjançant concurs oposició, hauran de ser respectuosos amb la legislació bàsica que resulte d'aplicació en matèria d'oferta d'ocupació pública i retribucions, així com amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, de manera que no s'excloga a tercers interessats".

I prossegueix: "I que la valoració de mèrits que es realitze en els mateixos no supose en cap cas una mesura desproporcionada que implique una desigualtat de tracte arbitrària i incompatible amb els esmentats principis ni supose una restricció al dret de tot ciutadà a accedir a l'ocupació pública en condicions d'igualtat".

Sobre l'article 42, que feia una referència a la impossibilitat de contractar per raó de pagament en paradisos fiscals, s'ha pactat que el Consell promourà la derogació de l'apartat quart i ha remés el seu contingut a les prohibicions de contractació establides amb caràcter general en la legislació bàsica.

Aquest apartat deia que "quedaran exclosos de les contractacions els operadors econòmics que hagen sigut condemnats en sentència ferma per tràfic d'influències o qualsevol delicte que afecte a l'ètica professional, que hagen comés una falta greu en matèria professional o que hagen incomplit la legislació mediambiental; o utilitzen com a forma de pagament amb la Generalitat un compte bancari situat en un dels paradisos fiscals, entenent aquests com els territoris que no faciliten l'intercanvi d'informació en matèria tributària".

Gràcies a l'acord aconseguit, ambdues administracions donen per resoltes les discrepàncies manifestades i conclosa la controvèrsia plantejada. Ara, però, l'acord es comunicarà al Tribunal Constitucional.

next