El cas Emarsa i el cas Gürtel relacionats amb l’aeroport de Castelló

EUPV denuncia que un imputat del Cas EMARSA encarregà a una empresa vinculada a Gürtel obres per 5,7 milions de l’aeroport
11 gener 2014 01:00h
RedactaVeu / Castelló

La diputada d'EUPV, Marina Albiol, ha presentat una bateria de preguntes adreçades a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua sobre el deute de 5.787.722 euros que manté Aerocas amb l’Entitat de Sanejament d’Aigües (EPSAR) pel projecte i execució de la canonada de proveïment en alta amb l’aeroport sense avions de Castelló. Albiol ha assenyalat que totes les resolucions d’adjudicacions de l’EPSAR sobre aquesta infraestructura “estan signades per un dels principals imputats del cas Emarsa, l’aleshores gerent de l’EPSAR, Juan José Morenilla Martínez”. “A més, Morenilla contractà les obres a una empresa vinculada al cas Gürtel, en la qual va acabar treballant. És a dir, el fenomen de la porta giratòria portat a l’extrem”, ha afegit.

Segons denuncia la Sindicatura de Comptes en el seu recent informe corresponent a l’exercici 2012 [pàgines 17 i 18 del pdf], l’EPSAR “ha construït totalment les obres previstes (foren entregades en octubre de 2011) però l’entitat que havia signat el conveni [Aerocas] no ha aportat l’import compromès (50% del cost real de les obres)”. La Sindicatura afegeix: “Per l’actual situació econòmica i financera de l’entitat que ha subscrit el conveni, sorgeixen dubtes sobre la possibilitat de cobrament del deute reclamat (2.291.103 euros). Així mateix, es desconeix la possibilitat real de rescabalament del restant 50% de les despeses ocasionades per les obres realitzades que, segons el conveni, s’ha de repercutir als usuaris durant un període de 20 anys, i que no indiquen a través de quina figura impositiva”. A més, la Sindicatura retrau a la Diputació de Castelló, també part signant del conveni, haver “eludit fins al moment de la nostra fiscalització les obligacions que li competeixen derivades del conveni subscrit en la gestió i explotació de les obres executades en no signar l’acta de lliurament de les instal·lacions, malgrat els requeriments efectuats per l’EPSAR”.

Per a Albiol, l’Aeroport de Castelló “ha estat planificat de manera desastrosa, com es demostra amb els deutes milionaris que hui per hui manté amb l’EPSAR”. “Curiosament, la màxima responsabilitat política per aquest assumpte recau en la mateixa persona: el vicepresident del Consell i conseller d’Agricultura, José Ciscar”, ha explicat la parlamentària d’esquerres, qui ha anunciat que EUPV demanarà la seua compareixença en les Corts Valencianes perquè done explicacions sobre les “explosives advertències de la Sindicatura de Comptes respecte a les obres de la canonada de l’Aeroport de Castelló”. Albiol també ha destacat que Morenilla adjudicarà aquestes obres precisament a una empresa vinculada al Cas Gürtel: “tot queda en casa i entre amics”.

L’exgerent d’EPSAR, Juan José Morenilla, signà el 14 de gener de 2010 la resolució d’adjudicació del contracte per a la direcció d’obres de proveïment d’aigua a l’Aeroport de Castelló a la mercantil I.V. Ingenieros Consultores SA per un import total de 313.200 euros (Albiol ha recordat que segons l’informe de la consultora de l’exministre Piqué, que va consultar recentment, l’empresa I.V. Ingenieros Consultores SA ha rebut d’Aerocas un total de 9.835.924 euros i té pendents de pagament un total de 1.307.624 euros). El 28 de gener de 2010, Morenilla signà la resolució d’adjudicació del contracte per a les obres de proveïment d’aigua a l’Aeroport de Castelló amb l’empresa Renos SL per un import total de 4.049.669,13 euros (la resolució fou publicada més tard en el Diari Oficial). L’empresa adjudicatària és Renos SL, participada per l’empresa FACSA, presidida per Enrique Gimeno, un dels empresaris investigats per la causa del presumpte finançament il·legal del PP valencià en el marc de la causa Gürtel. EPSAR adjudicà globalment a FACSA més de 30 milions d’euros.

“Al final, els casos de corrupció i els imputats estan interconnectats. Són presumptes trames laberíntiques”, postil·la la diputada d’esquerres. “Per a tancar el cercle de manera perfecta, al final Morenilla passa a treballar en FACSA”, afegeix Albiol.       

next