Sobre l'elecció de la jornada contínua a Puçol

18 novembre 2016 01:00h
Qui decidix en cada col·legi si els alumnes estudien amb jornada contínua o no?
 
La jornada contínua és una Orde de la Conselleria d'Educació publicada en 1998, que va començar a aplicar-se de forma experimental en alguns col·legis de València en el curs 2012-2013. Després de la regulació de l'Orde duta a terme en 2016, el dilema es planteja ara també en els col·legis públics i concertats de Puçol: han d'acabar l'horari lectiu a les 14 hores o mantindre's fins a les 17 hores?

La jornada contínua planteja un canvi d'horaris en els col·legis públics i concertats, per a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, permetent als pares que puguen estar per les vesprades amb els seus fills… i en el cas que els pares treballen, cada centre ha d'oferir activitats complementàries fins a les 17 hores.

L'horari actual contempla que les classes en els centres educatius s'impartixen entre les 9 i les 17 hores, comptant amb un horari de descans i dinar al migdia. En cas d'implantar-se la jornada contínua, l'horari genèric per a tots els centres públics i concertats es dividiria en tres grans blocs: de 9 a 14 hores, horari lectiu obligatori; de 14 a 15.30 hores, els servicis de menjador; i fins a les 17 hores, activitats complementàries, no obligatòries.
 

La diferència entre l'horari actual i el que proposa la jornada contínua se centra en que les classes lectives, és a dir, el temari obligatori actualment es repartix entre el matí i la vesprada, mentres que en els col·legis en què s'aprove la jornada contínua només serà obligatòria l'assistència fins a les 14 hores, mentres que les activitats de la vesprada seran complementàries, impartides per col·lectius, associacions o institucions que vullguen col·laborar i no seran matèries sobre les quals haja d’examinar-se”, explica la regidor d'Educació, Mery Cortell.

Els dubtes sorgixen quan es pensa en com organitzar eixe programa d'activitats, que seria distint per a cada centre en funció de la programació que establisquen tant les associacions de pares, com a professors i direcció del col·legi en cada cas, encara que sempre seran propostes gratuïtes per als alumnes.

Cada centre públic o concertat triarà de forma individual si preferix quedar-se amb l'horari actual o si decidix implantar la jornada contínua, encara que per a aconseguir el canvi cal passar per tres votacions distintes: el claustre de professors, el consell escolar i els propis pares.
 

En primer lloc, és el claustre de professors qui es pronuncia sobre l'horari: per a canviar de l'horari actual a la jornada contínua, la proposta ha de ser aprovada per més del 66 % dels vots. Una vegada aprovada pel claustre, la jornada contínua ha de ser corroborada pel 66 % dels vots del consell escolar. Finalment, si ha sigut aprovada per ambdós entitats, caldrà celebrar unes votacions obertes en les que poden —i han de— votar tots els pares i mares d'alumnes del centre: en esta votació cal superar el 55 % de vots favorables perquè, definitivament, la jornada contínua s'implante en el centre.

En tot cas, és una decisió que depén únicament de cada centre i l'ajuntament no té cap capacitat de decisió. De fet, es pot donar la situació que algun centre l'aprove i altres no”, apunta la regidor d'Hisenda, Dolores Sánchez. “El que està clar és que si s'aprova la jornada contínua, el centre és l'encarregat de coordinar una programació per a les vesprades, per al que pot comptar amb clubs esportius, associacions i institucions de qualsevol tipus que desitgen col·laborar, sempre que els alumnes no paguen per elles: seran gratuïtes… encara que algú haurà de fer-se càrrec del cost de monitors, tutors o qualsevol despesa que generen”.

En definitiva, s'obri ara un procés d'estudi de pros i contres, de debat, primer entre els professors, després en el claustre i, si ambdós estan a favor, finalment els pares tenen l'última paraula per mitjà del seu vot individual.

És hora de meditar la millor opció per a tots: professors, pares i, sobretot, alumnes.

 
 
next