Millorar la qualitat de les aigües i l'hàbitat de les aus de l’Albufera

Arranca el projecte ‘LIFE ALBUFERA’ per a la gestió integrada del Tancat de la Pipa (València), el Tancat de Milia (Sollana) i el Tancat de L’Illa (Sueca)
8 octubre 2013 01:00h
RedactaVeu / València

El passat 2 d'octubre va tenir lloc la reunió d'arrencada del projecte LIFE12/ENV/ÉS/000685 ‘Gestió integrada de tres aiguamolls artificials en compliment de les Directives Marco de l'Aigua, Aus i Hàbitats’ que, amb un pressupost total d'1,4 milions d’euros i un termini d'execució de tres anys, està cofinançat al 50% per la Unió Europea.

L'àmbit d'aplicació del projecte se situa en els tres aiguamolls artificials que existeixen a l'entorn del llac de l’Albufera de València: el Tancat de la Pipa (València), el Tancat de Milia (Sollana) i el Tancat de L’Illa (Sueca). Aquestes actuacions que es van realitzar amb l'objectiu de millorar la qualitat de les aigües del llac, van ser promogudes en el seu moment per l'actual Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient a través de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en el cas del Tancat de la Pipa i d’ACUAMED en el cas del Tancat de Milia i L’Illa. Els aiguamolls artificials operen com a sistemes de tractament d'aigües provinents, en aquest cas, bé del mateix llac de l'Albufera o bé d'aportacions externes. En total sumen unes 90 hectàrees d'antics arrossars transformats, en els quals la nova vegetació està formada per un conjunt de plantes macròfites: canyissos i bogues fonamentalment, però també lliris i joncs, entre altres i que són les responsables de la depuració de les aigües.

La creació d'aquests aiguamolls artificials es perfila, doncs, com una mesura que pot ajudar a donar compliment als objectius de qualitat d'aigües arreplegats en la Directiva Marc de l'Aigua i alhora servir per a millorar de forma directa l'estat de conservació d'hàbitats i aus d'acord amb les directrius marcades per la Directiva d'Aus i la Directiva d'Hàbitats.
 

Durant els pròxims tres anys, els socis beneficiaris portaran endavant les tasques definides en el projecte, que inclouen aspectes com el control de la qualitat de les aigües que travessen aquests aiguamolls, la gestió de l'aigua, la gestió de la vegetació l'estudi de l'avifauna present, així com l'avaluació dels efectes sobre l'economia local i la percepció de la població sobre els aiguamolls artificials. Tot açò sense oblidar les qüestions relacionades amb la seua difusió, l'intercanvi d'experiències similars i la participació social.

L'objectiu final és demostrar com una adequada gestió integrada d'aquests espais permet aconseguir el doble objectiu de millorar la qualitat de les aigües i l'hàbitat de les aus, integrant així les tres directives europees.

La consecució d'aquest projecte ha sigut el resultat de l'estreta col·laboració entre les administracions públiques, organitzacions ecologistes i universitats que, des de fa diversos anys, porten realitzant a l'entorn del Parc Natural de l’Albufera de València.

next