Sanz: “CIEGSA no pot desaparéixer sense que el Consell done explicacions sobre la seua gestió”

EUPV demanarà la compareixença de la consellera d’Educació perquè informe sobre l’origen de la gravíssima situació financera
26 desembre 2012 01:00h
RedactaVeu /València

“Des dels pressupostos de la Generalitat es ve finançant CIEGSA amb capitalitzacions milionàries, que han superat en 2011 els 58 milions, igual que en 2012 i que ascendeix en 2013 a més de 17 milions d’euros. Són quantitats milionàries de les quals cal respondre”, ha declarat la síndica d’esquerres.

“L’informe de la Sindicatura posa de manifest la diferència entre el valor inicial de les obres contractades i l’import definitiu de les construccions dels centres, que pateixen un increment del 30%”, ha explicat Sanz qui també ha postil·lat que CIEGSA no compleix les normes de la lluita contra la morositat, els contractes de les quals tenen clàusules de pagament superiors als 85 dies legals”.

“A la vegada que el deute de la Generalitat amb CIEGSA ascendeix a 2.472,5 milions i el seu patrimoni nét es menor de les dues terceres parts del capital”, ha dit Sanz.

“Aquesta situació d’insolvència i fallida de CIEGSA ha de ser explicada a les Corts Valencianes. Les irregularitats que assenyala l’informe de la Sindicatura de Comptes no pot quedar en l’oblit en un moment en què el Consell pretén subsumir-la en la nova Entitat d’Infraestructures de la Generalitat Valenciana, juntament amb altres empreses públiques”, critica la síndica d’EUPV i coordinadora de la formació d’esquerres.

Esquerra Unida demanarà la compareixença de la consellera d’Educació, de qui depén l’empresa pública CIEGSA perquè informe de la situació financera, de les seues contractacions, pressupostos d’obra, sobre costos i finançament rebut de la Generalitat.

next