Condicions LOPD-LSSI i domiciliació

25 desembre 2012 01:00h
Confidencialitat de les dades
 
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, Edicions La Veu del País Valencià S.L, amb CIF B98494149, inscrita en el Registre Mercantil de València, tom  9554,  llibre 173, inscripció 1ª, pàgina V-151390, propietària i  responsable del domini www.laveupv.com, informa que les dades personals que l’usuari incloga al formulari d’agermanament s'incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per Edicions La Veu del País Valencià, SL.

El tractament de les dades proporcionades es farà d'acord amb les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua o l'alteració o l'accés no autoritzat de tercers.

Si vosté vol exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició a les seues dades pot enviar, adjuntant fotocòpia del seu DNI o passaport, un correu a info@laveupv.com, o pot adreçar un escrit a Edicions La Veu del País Valencià, SL, al seu domicili social del C/Les Moreretes, 58-C,  46270-Castelló de la Ribera (País Valencià).

Tex domiciliació


next