Lluita per la igualtat entre dones i homes

20 novembre 2014 01:00h
RESOLUCIÓ EUPV-MARINA ALTA
 
La lluita contra la violència masclista, segueix sent la lluita per la igualtat entre dones i homes
 
La valoració del tràgic balanç al llarg d'aquest any, marcat per l'alarmant augment, d'agressions sexuals, vexacions verbals i assassinats de dones en tot l'Estat, i la nul·la reacció dels poders públics així com l'aquiescència d'una part important de la Societat, corroboren que les relacions entre homes i dones se segueixen construint sobre bases patriarcals que continuen apuntalando la desigualtat i la discriminació masclista.
 
És en aquest context de desigualtat i discriminació patriarcal on s'emmarquen tot tipus d'agressions contra les dones. Només una societat fonamentada i assentada en la igualtat real, impediria que la crisi econòmica pogués servir de pretext o explicació.
 
El fet que la mateixa imatge del cos de la dona com a simple objecte que encara segueixen projectant molts mitjans de comunicació i de publicitat, i fins i tot des d'espais socials i polítics amb declaracions i comportaments clarament atemptatoris i denigrantes cap a la dona, manen uns missatges sexistes de gran importància, que en gran manera promouen i susciten implícitament la violència masclista i la desigualtat.
 
La igualtat real es construeix a partir de la prevenció i l'educació. Les polítiques i les estratègies que s'utilitzin per prevenir les agressions han de partir d'una educació afectiu-sexual a tots els nivells que faciliti desenvolupar una sexualitat basada en el respecte i la igualtat real entre dones i homes.
 
I per descomptat, enfront de les retallades en pressupostos i polítiques públiques que es vénen donant, exigim que es reforcin els recursos econòmics i humans destinats al desenvolupament de polítiques d'igualtat actives, integrals i participatives, per la consecució d'una Societat lliure de violència de gènere, en la línia de l'apuntat pel Conveni d'Istanbul sobre prevenció de la violència de gènere i les propostes enunciades pels col·lectius feministes.

EUPV Marina Alta


 
next