Pla General d'Ordenació Urbana a Pedreguer

13 febrer 2014 01:00h
Pedreguer publica una enquesta ciutadana sobre percepció i valoració del paisatge del municipi

La consulta forma part del procés d'elaboració del Pla General d'Ordenació Urbana

L’Ajuntament de Pedreguer, en el marc del procés de revisió del Pla General i, més específicament, de l’Estudi de Paisatge que en formarà part, està desenvolupant el Pla de Participació Pública per tal que la ciutadania puga aportar la seua visió sobre el paisatge local.

El Pla de Participació Pública, engegat a finals de l’any passat i que es preveu que finalitze al primer semestre d’aquest 2014, integra dues ferramentes metodològiques: els “tallers de paisatge”, els quals es van celebrar a la Casa de Cultura al mes de novembre i on van participar els veïns i les veïnes del municipi que així ho van desitjar i, de manera complementària als tallers, les “enquestes de percepció i valoració” que des d’ara i fins el pròxim 24 de febrer estaran disponibles a les dependències municipals i també a la web (http://pedreguer.es/?page_id=3875), a fi de conéixer de quina manera la ciutadania entén i valora els distints paisatges existents al poble, com ara l’espai agrícola, el camp amb casetes, el casc antic o les zones de muntanya, entre d’altres.

El Pla General de Pedreguer, actualment en redacció, serà el document que determinarà el model d’evolució urbana i els processos d’ocupació del sòl a nivell local per als pròxims deu anys, alhora que substituirà l’eina marc vigent: les Normes Subsidiàries de Planejament de l’any 1983.

El camí que duu fins a la plena vigència del Pla General està marcat, en el cas de Pedreguer, per fites importants com ara l’aprovació del Concert Previ (any 2007), el qual va ser confeccionat tenint en compte les conclusions derivades dels tallers de participació ciutadana sobre ordenació del territori organitzats en el marc de l’Agenda 21 local i sota el lema de “Pedreguer Poble”. Junt amb això, la tramitació del Pla General s’ha vist també influenciada pels profunds canvis legislatius a nivell autonòmic, sobretot pel que fa a la protecció del paisatge, els quals han introduït noves previsions i requeriments que caldrà complir per tramitar l’aprovació definitiva del document.

Ajuntament de Pedreguer
                
next