Santa Pola - Pressupostos municipals

4 octubre 2014 01:00h
Santa Pola
Compromís demana que els pressupostos municipals deixen d‘aprovar-se en el segon semestre de l’any
 
Des de fa molts anys,  l'aprovació de tots els pressupostos que coneixem de l'Ajuntament de Santa Pola s'ha realitzat quan ja han transcorregut diversos mesos de l'exercici a què es refereixen, i gran part d'ells en el segon semestre de l'any.
 
Creiem que és una pràctica habitual amb la qual hem d'acabar, ja que no facilita gens el control i registre dels moviments econòmics habituals de la nostra vila, i més aviat crea una dificultat afegida a l’haver de treballar diversos mesos amb els pressupostos prorrogats de l'any anterior per després passar als reals en els últims mesos de l'any.
 
I això s'agreuja en els anys en que hi ha eleccions locals, ja que el que s'alenteixe el treball polític durant uns mesos, el que canvie el color de l'equip de govern, o només el canvi del regidor d'Hisenda, són factors que incideixen negativament en les dates en què els pressupostos es porten a Ple.
 
Considerem que hauríem de fer un esforç per trencar la inèrcia que ens porta a aprovar els pressupostos tan tard que ja no podem anomenar-los així. Si a més, 2015 és un any d'eleccions, valdria la pena que tots posàrem el nostre granet de sorra perquè comencàrem el 2015 amb els seus pressupostos aprovats i publicats, sense necessitat de recórrer als prorrogats acostumats.
 
No estem demanant cap tasca impossible. Queden suficients mesos per poder realitzar-ho i hi ha mitjans per aconseguir-ho. Si es tenen dificultats per a precisar alguna partida, sempre hi ha solucions per a preveure la seua quantia i modificar-la si és necessari durant l'exercici. De tota manera es realitzaran modificacions de crèdit durant l'any.
 
Que tots els grups polítics municipals participaren en la seua elaboració seria un gran pas endavant, i en aquest cas col·laboraríem tot el que calguera per aconseguir començar un 2015 amb pressupostos aprovats i publicats.
 
És pel que hem sol.licitat que es comence a treballar en els pressupostos del 2015, amb la finalitat que estiguen aprovats i publicats abans de finals de l'any 2014, i que s'emplace a tots els grups polítics municipals a la participació en l'elaboració dels pressupostos municipals de 2015.

Compromís per Santa Pola

photo
 
next