No hi haurà moció de censura a Oriola

La diligència del secretari assenyala que "la moció de censura no reuneix els requisits exigits en l'article 197.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General"
7 agost 2013 01:00h
EFE / Oriola

Aquesta decisió, adoptada fa escassos minuts pel secretari del consistori oriolà, ha sigut confirmada per l'alcalde, l'ecologista Monserrate Guillén, i el mateix Partit Popular.

Encara que el PP coneixia des d'ahir el rebuig a la moció per part del secretari municipal, després que aquest emetera un informe contrari a la mateixa per no complir amb tots els requisits legals, els populars van optar aquest matí per presentar la moció oficialment davant el registre Municipal.

No obstant açò, el secretari general del municipi, sobre qui requeia la decisió de convocar o no un ple extraordinari per a debatre la citada moció, ha optat per no tramitar-la.

La seua diligència de valoració legal, emesa en la vesprada d'ahir, assenyala que "la moció de censura no reuneix els requisits exigits en l'article 197.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General" en posar en dubte la validesa de les signatures dels dos edils que donen suport al PP, Bob Houliston i Asunción Mayoral.

El primer va ser expulsat del grup a què es va adscriure a l'inici del seu mandat (CLR-Clar) i a Mayoral li va ser retirada la seua militància de CLR, però la seua expulsió del grup municipal no està ratificada.

L'article 197.1 a) assenyala que la moció de censura haurà de ser proposada, almenys, per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació -en el cas d'Oriola són 13- i haurà d'incloure un candidat a l'Alcaldia (Pepa Ferrando).

Aquesta majoria exigida es veurà incrementada en el mateix nombre de regidors quan algun dels proponents de la moció haja deixat de pertànyer, per qualsevol causa, al grup polític municipal al qual es va adscriure a l'inici del seu mandat.

Segons el parer del secretari, "el problema" d'aquesta moció és conéixer si Houliston i Mayoral han deixat de pertànyer al grup polític CLR-Clar al qual es van adscriure a l'inici del seu mandat. "Si fos així, la moció hauria de venir subscrita per 16 edils, i no per 14 com és en aquest cas", afig en la seua diligència.

Davant aquests dubtes, especialment pel que fa a si Houliston i Mayoral van exercir com a edils no adscrits -en aquest cas no poden signar la moció-, el secretari ha optat per no tramitar-la ni convocar el ple.

"El secretari ha actuat amb total honestedat des del principi i el PP pot acudir ara als tribunals", ha dit Guillén.
next