Carcaixent - Vot en contra de Compromís al pressupost de 2014

31 juliol 2014 01:00h
Ajuntament edifici
PP-PSD aproven, amb el vot de qualitat de l’alcaldessa, un pressupost per al 2014 que agreujarà els efectes de la crisi. Com ha dit el mateix regidor d’Hisenda: “és un pressupost per continuar treballant”. Cap regidor de l’equip de govern ha argumentat contra les critiques fetes des de l’oposició. Solament l’alcaldessa ha intervingut per recriminar a Compromís les denúncies sobre Procarsa.
 
El pressupost presentat per l’equip de govern és el resultat de la mala gestió del PP al llarg del últims quinze anys. Les finances municipals, asfixiades pel pes del deute i la falta d’ingressos, deixen un pressupost que agreujarà els efectes de la crisi. A causa mala gestió del PP tornem a xifres de fa 11 anys (2004), i que no son vàlides per a un període de recessió, i lluny de contribuir a compensar els efectes de la crisi els agreujarà.

-És un pressupost que no atén les necessitats de les famílies. Malgrat el que puga semblar per declaracions del PP local, autonòmic i estatal, la situació econòmica continua sent crítica per a molts. I l’ajuda municipal serà limitada.
-És un pressupost de mínims, centrat en la despesa corrent, que no arriba més que a tornar els préstecs i pagar els serveis actuals. Este pressupost és evident que no pot empentar de cap manera el desenvolupament de Carcaixent.
-No preveu cap inversió productiva, ni pràcticament tampoc de les altres. Si les del 2013 ja eren reduïdes, les del 2014 encara ho són més, amb un retall del 36%.
-Es desatenen les necessitats de la Policia Local, que està sota mínims, amb un progressiu pas d’agents a la segona activitat sense que augmenten els agents en servei operatiu.
-El pressupost, a diferencia del que ha dit el PP en els mitjans de comunicació, puja els impostos, com a exemple la nova gran pujada de l’IBI imposada pel govern central.
-És un pressupost que manté la càrrega, directa o indirectament sobre els treballadors municipals. PP-PSD no han acceptat la proposta de Compromís de recuperar el 100% en la dedicació i retribució dels interins, que està al 80% des de fa dos anys. A diferència d’altres ajuntaments i altres administracions, PP-PSD mantenen el retall en la jornada d’alguns treballadors, fent recaure sobre ells una part del cost del sanejament de la hisenda municipal. I ja van 2 anys, com si els treballadors foren els culpables, de la gestió realitzada per qui ha governat este ajuntament des del 1999.
-El pressupost desatén un any més un àrea fonamental com la d’Hisenda. Compromís ha demanat novament augmentar la dotació pressupostària de mitjans personals. Si volem millorar els resultats i controlar els comptes a més del personal actual cal com a mínim un tècnic més, que treballe, per exemple, en pressupost.
-Enguany tenim vacant el lloc d’interventor, i la funció de moment corre per compte d’una interventora accidental. I això lògicament a costa de desatendre la feina a la que es venia dedicant fins que s’ha hagut de fer càrrec del departament.
-No compartim la consolidació de la substitució de personal funcionari per personal de PROCARSA. I això és el que es va produir l’any passat i ara es manté.
 
Hi ha un motiu que evidentment, i més enguany, ens impedeix votar a favor: Procarsa.
 
-Procarsa, el seu pressupost, forma part del pressupost global de l’ajuntament. I és de sobra conegut que hi ha serveis que tal com passen a tràmit presenten irregularitats. Estes irregularitats encara no s’han explicat per part de qui té la responsabilitat.
-Els ingressos previstos a partir de la distribució de beneficis estan inflats. La xifra és irreal i no obstant passa.
-Els costos d’alguns serveis (menjador Centre Ocupacional El Clot) estan unflats. Han estat pressupostats per dalt del cost que figurava en l’encomanda, i no obstant es manté en el pressupost.
-Hi ha serveis que no s’estan prestant i figuren en el pressupost (informadors nocturns), mentre que hi ha serveis que s’estan prestant i no figuren en el pressupost (personal en edificis públics).
-Hi ha serveis que prestats des de Procarsa podrien no ajustar-se a la legalitat (notificacions municipals)
-Hi ha serveis que paga l’ajuntament i que no veiem justificats: mecànic i obrers.
-Però a més hi ha la negativa a modificar la base 30 del pressupost, la que regula el pagament de dietes a membres de la corporació. Entenem que les dietes han de servir per compensar despeses ocasionades per raó del servei prestat pels regidors, i de cap manera un complement retributiu, tal i com ve sent fins ara. El PP no ha acceptat la proposta que hem fet una vegada més des de Compromís, si bé s’ha compromés a estudiar-la a partir de la pròxima setmana.
 
Compromís per Carcaixent

photo
 
next