La Unió i CCOO acorden treballar conjuntament pel sector agroalimentari valencià

Ambdues organitzacions demanden un enfocament més social de la PAC que es troba en fase final de negociació
7 juny 2013 01:00h
RedactaVeu / País Valencià

La Federació Agroalimentària de CCOO-PV i La Unió de Llauradors han acordat un document de convergència per a treballar conjuntament en el futur del sistema agroalimentari valencià. En la reunió de presentació d'aquest document han estat presents per part de La Unió el seu secretari general Ramon Mampel i el membre de la Comissió Executiva, Luis Javier Navarro; mentre que per CCOO han participat el secretari de Comunicació, Formació, Medi Ambient i Rural, José Gallo, i el secretari general de la Federació Agroalimentària de CCOO-PV, Josep Miquel Tomàs.

Ambdues organitzacions demanden un enfocament més social de la PAC que es troba en fase final de negociació i un major reconeixement tant dels agricultors assalariats com un suport clar als petits agricultors per compte propi i treballadors autònoms. Per a açò han decidit conjuminar esforços perquè les programacions d'ajudes del FEAGA i del FEADER del període 2014-2020 en el nostre àmbit autonòmic, arrepleguen les prioritats socials que les dues entitats propugnen.

La Unió i CCOO també pensen que s'ha de signar un conveni col·lectiu agropecuari en 2013-2014 que presente millores significatives a l'actualment en vigor, especialment en el foment de la figura del fix discontinu, la prevenció de riscos laborals, etc.

Així mateix, les dues organitzacions creuen que el sector agrari constitueix un dels principals jaciments d'ocupació i que s'ha d'apostar per l'agricultura ecològica com a mètode respectuós de producció. Cal valorar els biorresidus agrícoles i urbans en matèria de compost, així com la reducció d'emissió de gasos d'efecte hivernacle augmentant la fertilitat dels sòls, la seua recuperació ambiental i evitar la contaminació d'aigües superficials i d'aqüífers.

CCOO i La Unió seguiran explorant de forma conjunta noves vies de col·laboració en comú que beneficien els agricultors i treballadors valencians.
next