Benidorm no pot perdre les seues arrels

21 juliol 2014 01:00h
La cultura de Benidorm no pot perdre les seues arrels

“Quan s’anul·la una cultura i acaba per perdre’s, és la pròpia Humanitat la que perd una mica de la seua saba i una miqueta més del seu saber”.

Wilhelm von Humboldt
 
Voldria realitzar algunes reflexions sobre la cultura del meu poble. Potser no en veu alta, sinó de forma escrita, on puc ordenar les paraules o les idees sobre allò que entenem com a gestió cultural municipal. Tampoc és la meua intenció ser un expert en la matèria i tal vegada la meua ignorància m’arrossegue a eixe punt d’atreviment que necessite para parlar sobre Benidorm i la seua probríssima activitat cultural. Si ens apropiem de definicions trobades a les hemeroteques, podem entendre la cultura a Benidorm com un factor d’identitat que permeta reforçar el sentiment de pertinença a una col·lectivitat, com un instrument de desenvolupament, com un factor de canvi i de democràcia social. Doncs bé, ¿és cert a Benidorm? ¿Hi estem aplicant aquelles polítiques que tenen com a objectiu des d’un punt cultural el reforçament de la nostra identitat com a poble?¿Estes polítiques cohesionen els diferents agents socials dinamitzant i teixint una estructura social que els utilitze com a instrument de desenvolupament? No ho crec. Benidorm i, per tant el seu equip de govern, hauria d’actuar en tres eixos d’intervenció:
 
1. L’afirmació de la nostra identitat cultural. Seria tan senzill com el fet de millorar els coneixements sobre el patrimoni i la història del municipi, mitjançant la promoció de la seua valoració. Cal planificar accions concretes de desenvolupament com la creació d’un consell municipal cultural on existisca una representativitat dels diferents agents socials que integren Benidorm. Hauríem de participar en la afirmació de la realitat artística i cultural a través del nostre mobiliari urbà projectant el coneixement de fites destacades de la història i de las persones.
 
2. Accés dels ciutadans a la vida cultural i a participar-ne. Hauríem d’atorgar prioritat a la sensibilització de les arts i de la cultura mitjançant projectes que augmenten i diversifiquen durant tot l’any, l’oferta d’activitats recreatives, culturals i artístiques. Caldria fomentar la formació i promoció, així com també fomentar la utilització d’equipaments municipals. Entenem que hauríem, a més a més, de promoure i reforçar l’educació, la informació i l’animació cultural amb el desenvolupament, per exemple, d’horaris i ús de la Biblioteca Municipal, així com cercar i utilitzar llocs permanents i estratègics per a la promoció de serveis i activitats culturals. Hauríem per tant d’estimular la pràctica artística i promoure l’interés de la població per les arts en general per poder establir un acostament entre artistes i ciutadans i col·laborar amb la difusió de les propostes culturals que emergeixen a Benidorm.
 
3. Suport als creadors i a les arts. Mitjançant la valorització dels artistes, de forma concerta amb diversos mitjans que col·laboren per a la visibilitat i promoció dels artistes amb motiu d’esdeveniments relacionats amb Benidorm. Col·laborant en la seua difusió i projecció com a reconeixement del seu potencial turístic i econòmic. Iniciant els nous públics a les pràctiques actuals dels artistes dels oficis artístics. Cal vetlar per la integració de l’art en la planificació urbana i incitar els promotors privats a desenvolupar-ne la integració en l’arquitectura i l’entorn, per facilitar la difusió de les obres al centre de la vida.
 
En estos tres eixos haurien de centrar-se les polítiques culturals de Benidorm. Mentre, em seguirà entristint veure com el “Museu Boca del Calvari” segueix sense contingut, sense cap objectiu, tancat sense cap motiu aparent, malgastant l’espai que podríem utilitzar per a exposicions o activitats. Em seguirà entristint veure com existeixen bandes de música (tres, crec recordar) a les quals no es treu cap tipus de rendibilitat cultural. Em seguirà entristint veure com ha desaparegut la setmana cultural de Benidorm, o premis literaris com el “Gos i la Tortuga”. Em seguirà entristint veure com la desídia o la incapacitat de gestionar puga acabar amb el “grup de dolçaina”, el grup de teatre municipal i d’altres entitats culturals o portar-les a l’ostracisme. Em seguirà entristint veure com no existeix una cohesió dels diferents agents socials que participen en la vida cultural de Benidorm, que fomenten i promocionen la cultura pròpia, sense convertir-se en ús i consum elitista. També em seguirà entristint la nul·la difusió i protecció del nostre passat pesquer. Mentre, el temps esborrarà les empremtes del nostre passat, passat que quedarà oblidat, per convertir Benidorm en una ciutat sense personalitat, sense ànima, on al visitant, cada vegada més exigent, li serà més fàcil abandonar i canviar-ne per una altra o unes altres que si aposten per fomentar la seua identitat i patrimoni cultural.
 
Pere Beneyto Elez
Secretari de Turisme i Cultura de Compromís per Benidorm

 
next