La UV publica un estudi del consum d’aliments amb metalls pesats entre els valencians

El 8% de la població adulta i el 12% dels xiquets podrien superar la quantitat setmanal tolerable de metilmercuri per consum de peix espasa i tonyina segons la investigació de la UV
19 febrer 2017 01:00h
RedactaVeu / València

La finalitat de l’estudi que realitza la Universitat de València, la Fundació Fisabio i la Direcció General de Salut Pública de la GVA és avaluar els possibles riscos sanitaris derivats de les exposicions dietètiques a metalls.

Del resultat es desprèn que aquests residus en els aliments “no presenten un risc inacceptable per als consumidors”, ja que s’ha comprovat que la població valenciana no està exposada a un excés de metalls, “la qual cosa no significa que no s’haja de tenir en compte i continuar la vigilància”, assenyala Guillermina Font, catedràtica del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal de la Universitat de València.

L’estudi de dieta total  ha analitzat l’exposició dietètica de la població del País Valencià a metalls pesats com el plom, el cadmi, l’arsènic inorgànic i el mercuri.

L’exposició s’ha estimat a partir de dades de consum d’aliments i la concentració de contaminants que aquests contenien durant els anys 2010 i 2011 a través d’una enquesta realitzada a 1.476 subjectes (195 xiquets d’edats compreses entre els 6 i els 15 anys i 1.281 adults d’entre 16 i 95 anys).

Així, un total de 8.100 mostres de menjar de 81 aliments diferents van ser analitzades atenent a dos criteris: els aliments més consumits en termes de quantitat i aquells aliments que contribueixen en major mesura a l’exposició als metalls d’interès (peix espasa o tonyina en el cas del metilmercuri o mercuri tòxic). Es van arreplegar 100 mostres de cada aliment en mercats locals i cadenes alimentàries d’11 ciutats valencianes situades en diferents àrees rurals i urbanes.

Analitzant els resultats per metalls, l’estudi demostra que l’exposició al plom en el cas dels adults valencians és inferior (0.21-0.44 µg/Kg pc/dia o micrograms per quilo de pes corporal al dia) a la calculada per l’Autoritat Europea per a la Seguretat dels Aliments (EFSA) a Espanya (0.53-0.6744µg/Kg pc/dia). Un microgram és la milionèsima part d’un gram.

Excessiva exposició al plom

No obstant això, l’exposició al plom podria superar valors de referència en determinats grups de població. És el cas del 2,8% de la població adulta i del 28% de la població infantil per a límits vinculats amb problemes renals i de neurodesenvolupament. L’article que recull els resultats de la recerca, “Dietary exposure to trace elements and health risk assessment in the region of Valencia, Spain: a total diet study”, ha estat recentment publicat en la revista 'Food Additives and Contaminants'.

Cadmi

L’exposició al cadmi al País Valencià (0.77-1.78 µg/Kg pc/setmana o micrograms per quilo de pes corporal a la setmana) és inferior al conjunt d’Espanya (2.02-2.23 µg/Kg), segons les estimacions de l’EFSA. Tanmateix, de l’estudi es desprèn que el 4% de la població adulta i el 8% dels menors podrien estar exposats a cadmi a través de la dieta en nivells superiors als màxims admissibles.

Quant als nivells d’exposició a arsènic inorgànic en la població del País Valencià van ser molt baixos en comparació amb altres estudis nacionals i internacionals realitzats per l’EFSA. Malgrat aquest fet, poden existir grups de població que excedisquen els valors de referència.

Quant al metilmercuri (el mercuri tòxic), segons l’EFSA, l‘Estat espanyol supera la mitjana d’exposició en comparació amb la resta de països europeus (la mitjana dels quals és de 0.25 µg/Kg pc/setmana en adults). En l’estudi, València se situa amb 0.54-0.60 µg/Kg pc/setmana i Catalunya amb 0.5 µg/Kg pc/setmana.

Ingesta en excés de metilmercuri pel consum de peix espasa i tonyina

En l’estudi, realitzat a les nostres comarques, s’ha estimat que el 8% de la població adulta i el 12% dels xiquets podrien excedir la ingesta màxima setmanal de metilmercuri, sobretot a causa del consum de peix espasa i tonyina. En el peix espasa es van observar els valors més alts de metilmercuri. La majoria de les mostres analitzades van excedir el límit establert per la llei per al mercuri total.

Reduir l’exposició a aquests metalls

“Per reduir-hi l’exposició de la població es requereixen diferents tipus de mesures. D’una banda, l’Administració ha de seguir realitzant controls per retirar del mercat aquells aliments que superen els límits màxims de metalls. De l’altra, és necessari vigilar els possibles focus d’emissió i seguir reforçant els controls ambientals, ja que la contaminació dels aliments s’origina per la presència d’aquests en l’aire i el sòl. En el cas del mercuri, ha de moderar-se el consum de peixos grans com la tonyina o el peix espasa”, destaca Vicent Yusà, sotsdirector general de Seguretat Alimentària.

En línies generals, de la recerca es pot concloure que l’exposició dels menors a metalls és aproximadament el doble que la dels adults. Els cereals són la principal font d’exposició de la població general a plom, cadmi i arsènic inorgànic, principalment a causa del seu consum elevat.
 
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/19440049.2016.1268273
 
Peu de foto:
(D’esquerra a dreta). Olga Pardo, Silvia Marín, Vicent Yusà, Guillermina Font y Rosario Báguena.

next