Sueca confecciona un protocol d’actuació davant de riuades i inundacions

El document fixa les funcions de cada departament i forces de seguretat implicades
14 gener 2013 01:00h
RedactaVeu / Sueca
 
El Consell Agrari Municipal de Sueca ha confeccionat un protocol d’actuació que s’ha de seguir davant el perill d’inundacions provocades per riuades i desbordaments del riu Xúquer, com a conseqüència de fortes precipitacions.
 
Es tracta d’un protocol que fixa les funcions de cada departament i forces de seguretat implicades per evitar que se solapen les actuacions. Al mateix temps, fa més operatiu el desenvolupament de les accions que cal realitzar en cas d’inundacions o grans avingudes d’aigua, segons ha assenyalat el president del Consell Agrari Municipal, Dimas Vázquez.
 
Com és sabut, Sueca es troba en una zona procliu a determinats fenòmens climatològics com ara la gota freda, que podria ocasionar desbordaments del riu Xúquer, molt pròxim al municipi. Davant d’esta preocupació, des del Consell Agrari s’ha volgut plasmar en un document les accions que hauria de realitzar cada professional implicat, gràcies a un organigrama d’actuació.
 
Uns plans en dos dimensions de les zones previsiblement inundables del terme municipal, remarcant els punts més crítics i, per tant, en els quals s’ha d’incidir més en cas de pluges molt fortes per evitar al màxim les pèrdues materials que podria patir la nostra població. El protocol també disposa de fotografies aèries, així com de les zones i els  punts clau inclou les coordenades UTM d'estos punts, per poder accedir-hi el més ràpidament possible.
 
La proposta que fa el Consell Agrari a través d’este protocol, ha sigut presentada a totes les parts implicades: Ajuntament, Guàrdia Civil, Policia Local, Sindicat de Regs, Departament de Camins i Guarderío Rural, per al seu coneixement i debat. Totes han donat el seu vistiplau al document base d’actuació.
 
Aquest  protocol ʺno implica que es puguen evitar al 100% les inclemències meteorològiques, tan imprevisibles en la nostra zona, i les seues conseqüències, però defineix la forma i el procés d’actuació perquè siga el més funcional possible, per intentar així, que els danys siguen els mínimsʺ, conclou Dimas Vázquez. 
 
En la redacció del document han participat els membres de la Junta del Consell; el cap de Camins, José Martorell; el cap del Guarderío Rural, Joan Carbonell; i el president de l’ens agrari, Dimas Vázquez. L’objectiu principal és que totes les parts implicades, en situacions d’emergència com esta, tinguen clares les seues funcions a l’hora de treballar per a mitigar els riscos i els efectes causats.

next