La planta de residus de Fontcalent sols va recuperar el 4,5% de material en 2015

Els residus enviats a l’abocador van ser el 63% dels residus domiciliaris entrants, superant el 44% com estableix el PIR
19 juny 2016 01:00h

RedactaVeu / Alacant.

Segons les dades subministrades per Enginyeria Urbana S.A. (INUSA) a la Conselleria de Medi Ambient, el funcionament del Centre de Tractament de Residus Urbans de la ciutat d'Alacant, gestionat per aquesta mercantil en concessió municipal, “va seguir sense complir amb les prescripcions establertes en el PIR”, segons Ecologistes en Acció.

El rendiment en la recuperació de materials segueix sent molt baix (4,5%), per davall del 9% que estableix la normativa. Es van recuperar només 10.683 T de materials (metalls, plàstics, paper-cartró, bric, etc), exclòs el compost, amb un lleuger augment sobre els subproductes recuperats el 2014 (el 4%).
El tractament de la matèria orgànica va ser també molt deficient ja que només es van aconseguir elaborar 9.457 T de "compost", i 3.780 T de "compost fora d'especificació" que es van enviar, aquestes últimes, a l’abocador. Aquest autodenominat "compost no ho és en realitat legalment”, ja que el seu origen no procedeix de matèria orgànica recollida selectivament, tal com assenyala la normativa (Llei de Residus, R. D. sobre fertilitzants). Es van abocar directament 10.353 T de fem sense rebre cap tractament a causa de repetides avaries a la planta de tractament. Al mes d'agost de 2015 la planta va estar avariada 15 dies.

El balanç global d'entrada de residus domiciliaris a la planta de tractament va ser de 239.421 T, de les quals 121.768 T van procedir de la ciutat d'Alacant i 117.652 T de diverses comarques del sud del País Valencià. A més, 10.353 T no van entrar a la planta per avaria i es van desviar a l'abocador directament. Els subproductes recuperats van ser 10.683 T (4,5%), com a compost 9.457 T (4%) i es van abocar 152.232 T (63,6%), xifres similars a les de 2014, superant el 44% d'abocament màxim que estableix el PIR. La resta, 65.671 T (27,4%) és la humitat que es perd en el procés o es converteix en lixiviat.

Al maig de 2015 es va començar l'abocament en la cel·la 4, última cel·la de l'abocador. L'abocament a les cel·les 3 i 4 de l'abocador va arribar en 2015 a un total de 228.844 T, un 16% més que el 2014.

La quarta cel·la amb una capacitat de 1.214.084 m3 es col·lapsarà el 2020 amb les estimacions que fa Ecologistes en Acció, si continua el mateix ritme d'abocament que en l'actualitat. Inusa admet que a finals de 2015 l'abocador es col·lapsaria en 84,4 mesos, o siga en 7 anys (2022).

Inusa va aconseguir que el 2012 es modificara l'Autorització Ambiental Integrada (AAI) concedida per l'autoritat ambiental en 2007 i s'autoritzara una ampliació de la cel·la 4 i una nova cel·la 5, amb una capacitat total de 4,32 milions de m3. Aquesta ampliació ja no serà possible atès que recentment el director general de Qualitat Ambiental ha declarat caducada aquesta modificació de l'AAI, per inacció d'Inusa en el termini reglamentari de 3 anys, tal com va ser sol·licitat per Ecologistes en Acció i els veïns de les partides Rurals pròximes a l'abocador.
 
L'única forma de millorar el rendiment i eficiència de la planta de tractament de residus i disminuir l'abocament “és implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica” a la ciutat i augmentar les línies de triatge manual, així com reduir l'entrada de residus de procedència exterior de la ciutat d'Alacant.

Aquesta reducció no ha tingut lloc el 2015, encara que a partir de febrer de 2016 estan entrant menys escombraries de l'exterior, després de la negociació del conveni que l'Ajuntament d'Alacant va signar el 2012 amb el Consorci de Residus de les zones X, XI i XII ( sud de la demarcació de València) amb una reducció de 67.000 T / any. No obstant això, la Conselleria de Medi Ambient ha proposat recentment a l'Ajuntament anul·lar aquest conveni a canvi que la planta d'Alacant reba 45.000 T del Baix Segura, el que suposaria una reducció neta d'entrada d'escombraries, que entrarà en vigor en la segona part de l'any 2016.

Els anunciats plans de l'Ajuntament d'Alacant per a implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica en alguns barris en pla pilot, i els projectes de compostatge comunitari “no es concreten i estan en hibernació. Ni tan sols s'ha desenvolupat una necessària campanya informativa prèvia a la seua implantació. Ha passat un any de legislatura del nou equip de Govern municipal sense canvis essencials en la gestió dels residus a la ciutat d'Alacant”.
Segons els ecologistes, “tampoc s'han produït canvis substancials a nivell de la Generalitat Valenciana en la gestió i normativa sobre residus al País Valencià, continuant l'anterior situació qualificada per Ecologistes en Acció com d'emergència i col·lapse en relació amb els residus domiciliaris, que existia quan governava el partit Popular”.
 


next