Educació ultima l'arranjament escolar definitiu després del període d'al·legacions

El dilluns 9 de maig s'inicia el període d'admissió d'alumnat d'Infantil, Primària i Educació Especial a tots els centres sostinguts amb fons públics
4 maig 2016 01:00h
RedactaVeu / València

L'arranjament escolar suposa la planificació educativa de places escolars per al pròxim curs. El procés per elaborar l'arranjament escolar consta de tres fases. La primera és l'estudi per part de la Conselleria del mapa escolar atenent les necessitats d'escolarització de cada municipi, seguidament es fa un període d'al·legacions per part dels centres educatius i l'última fase és l'atenció d'aquestes demandes i la conseqüent resposta de l'administració als arguments presentats pels centres. Actualment la Conselleria d'Educació es troba en aquest última fase i el proper 9 de maig començarà el termini d'admissió d'alumnat.

Segons explica Educació en un comunicat, enguany per primera vegada s'han explicitat els criteris objectius i transparents que s'han seguit: garantir a les famílies la qualitat educativa, atendre les necessitats reals d'escolarització dels municipis i mantindre i millorar l'oferta en el cas dels Centres d'Atenció Educativa Singular (CAES) i els Col·legis Rurals Agrupats (CRAS).

Cal remarcar que, tal com s'explica en aquest text de Conselleria, aquesta també és la primera vegada que en el sistema educatiu valencià s'ha realitzat una planificació educativa conjunta de tots els centres sostinguts amb fons públics: “Amb aquesta decisió hem garantit la igualtat d'oportunitats a les famílies i que tinguen assegurada la llibertat d'elecció de centre amb una oferta global, rica i àmplia. Volem que siguen les famílies qui trien els centres i no els centres qui trien les famílies”, ha assegurat el conseller Vicent Marzà.

Una vegada presentada la proposta de planificació a tots els centres sostinguts amb fons públics es passa a la segona fase, el període d'al·legacions per part dels centres educatius. “Volem remarcar que s'ha fet una proposta i la proposta suposa que estem oberts a arguments per part de centres que expliquen detalls sobre el seu cas per a fer una segona valoració. El problema és que abans la proposta no era tal. Era un mando y ordeno sense sentit. Ara es proposa, s'al·lega i s'estudien de nou els casos en detall. Per això podem estar totes i tots ben satisfets perquè l'arranjament escolar per al curs 2016-2017 l'hem fet tota la comunitat educativa”, ha explicat el conseller Marzà.

L'última fase és l'atenció de les al·legacions i la resposta de l'administració als arguments presentats pels centres que han volgut al·legar. En aquest sentit, la Conselleria d'Educació ja ha estudiat els casos presentats i durant els pròxims dies es publicarà l'oferta definitiva de places educatives en Infantil, Primària i Educació Especial a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

“Ara s'atén tothom amb criteris objectius i no ideològics. En el cas de l'atenció a les al·legacions fetes per centres sostinguts amb fons públics respecte de la proposta de planificació escolar n'és una bona prova”, ha declarat el conseller Vicent Marzà.  

En aquest sentit, en el comunicat també fan referència a la planificació definitiva del curs que ve referit a l'educació compensatòria. Per tal que un centre siga considerat Centre d'Acció Educativa Singular (CAES) i, de forma automàtica, conserve totes les unitats educatives, ha de tindre almenys un 30% d'educació compensatòria. A més, ha de ser el centre qui sol·licite la catalogació de CAES. Hi ha casos de centres que no han sol·licitat mai ser CAES, però ofereixen una educació compensatòria del 30% o superior. Són centres amb una demanda que no arriba al mínim de ràtio exigida per unitat i per això, automàticament, en la proposta d'arranjament no es podien proposar mantindre aquestes unitats en funcionament.  

A més, amb l'estudi de les al·legacions presentades per centres educatius sostinguts amb fons públics s'ha estimat també l'aplicació de criteris i eficiència en tots els casos: “Una solució que s'ha aplicat sempre en l'oferta a centres públics han estat les unitats mixtes d'alumnat de diferent curs en aquells casos on la demanda és baixa. Hem fet el mateix en el cas dels centres concertats”, ha explicat el responsable d'Educació.

La Veu del País Valencià
 
next