Igualtat sol·licita a Bankia que retire una publicitat per ‘sexista i manipuladora’

La Conselleria d'Igualtat considera que en la campanya de l'entitat es traslladen missatges "tendenciosos, manipuladors i que reprodueixen conductes lligades al patriarcat"
23 febrer 2016 01:00h
RedactaVeu / València

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció general de l'Institut de les Dones, ha sol·licitat a Bankia la retirada d'una campanya publicitària que sota el lema 'En la vida ja pagues massa comissions', "perpetua estereotips que limiten la projecció de les dones i que vicien les relacions de parella".

La nova campanya publicitària de l'entitat pren la idea del pagament de comissions i escenifiquen aquest pensament en diverses situacions en les quals els i les protagonistes pateixen conseqüències per errors banals. Entre elles, un marit que ha assistit a un comiat de solter i ha de patir "una torturant sessió de compres", un pare que no ha anat a la funció del col·legi de la seua filla i haurà de jugar a princeses per a compensar-la, una manifestació de companyonia entre col·legues en el treball o una mare que no ha estat a casa jugant amb els seus fills perquè estava treballant.

Segons l'escrit enviat a l'entitat, en l'esmentada campanya, recorrent a l’humor es perpetuen estereotips i traslladen missatges "tendenciosos, manipuladors i que reprodueixen conductes lligades al patriarcat" com que una mare no ha estat a casa, amb els seus fills, per haver estat treballant.

A més, s'apunta que l'associació xiqueta/princesa és un "clàssic adoctrinador i sexista" i que curiosament, quan es mostra una relació de cooperació, suport i solidaritat, els protagonistes són homes.

Els mitjans de comunicació "són altaveus d'estereotips i també la fàbrica en la qual es forgen", per aquest motiu des de la Conselleria d'Igualtat consideren que en aquest cas, "se'ns presenta un ventall d'estereotips sobre les relacions de parella, negatiu per a ambdues parts".

La Direcció General de l'Institut de les Dones en el seu escrit, que encara no ha obtingut resposta per part de Bankia, defensa que en una societat que demanda una igualtat de drets i deures entre els sexes, també els missatges publicitaris, "no solament han de reflectir aquesta igualtat, sinó també han de contribuir a ella".

La Conselleria d'Igualtat té entre les seues competències les relatives a la promoció i execució de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.

La llei 9/2003 de la Generalitat estableix que els poders públics valencians "adoptaran les mesures apropiades per a modificar els patrons socioculturals de conducta assignats en funció de gènere, amb la finalitat d'eliminar els prejudicis, els usos i els costums de qualsevol índole basats en la idea d'inferioritat o en funcions estereotipades de dones i homes".


 
next