STEPV proposa la paralització de l'oferta pública per al 2016

El Sindicat reclama recuperar plantilles, definir el model dels diferents ensenyaments i dotar el professorat provisional de destins definitius
2 febrer 2016 01:00h
RedactaVeu / València

La Mesa Sectorial que ha tingut lloc aquest matí ha tractat l'oferta pública d'ocupació, les normatives sobre seleccions de direccions i les adjudicacions contínues.

STEPV pel que fa a l’oferta pública ha plantejat la paralització de les oposicions en 2016 fins que no s'aborde primer la recuperació de les plantilles retallades i la dotació de destins definitius per al professorat provisional o en expectativa de destí. També ha plantejat que “cal parlar prèviament de quin model d'ensenyament volem en les diferents etapes educatives, especialment dels ensenyaments artístics, però també d'EOI, SPES, Formació de Persones Adultes, etc., i després parlar de la dotació de personal”.

També ha insistit en la necessitat de plans d'estabilitat per al professorat interí i d'un debat sobre el model d'accés a la funció pública.

Per a STEPV, “si no es tracten prèviament aquestes qüestions abans de parlar d'una oferta pública d'ocupació, estarem construint la casa per la teulada i no pels fonaments. Sense conèixer i debatre el model d'educació infantil, arran de la implantació del programa de 2 anys en els CEIPs, o el futur dels ensenyaments artístics superiors, per posar només dos exemples, no té massa sentit parlar d'oferta per a enguany”, diu el sindicat.

Aquesta qüestió, expliquen “s'agreuja en l'oferta d'ensenyaments artístics, tant en els conservatoris superiors de música i dansa, com en les escoles d'art i disseny”. La proposta d'oferta que ha presentat la Conselleria “pot condemnar a desenes de docents interins a l'atur si no obtenen plaça en les oposicions de 2016, ja que les places ofertades en alguns casos arriben a cobrir la totalitat de places ocupades actualment per docents interins”.

D'altra banda, quant a la normativa de selecció de direccions, s'ha negociat la que afecta els centres integrats de formació professional, d'una banda, i la que afecta la resta d'etapes educatives, que tenen condicions diferents. STEPV ha mantingut la mateixa posició que en la negociació de la renovació de direccions, i és que “ha de ser la comunitat educativa la que seleccione la direcció del centre i no unes comissions en què l'administració té un pes considerable qui ho decidisca”.

Finalment s'ha tractat la nova normativa d'adjudicacions contínues, que s'adapta a l'acord de professorat interí, després de la sentència guanyada per STEPV contra l'acord de 2010, i també s'adapta a l'addenda a l'acord signada en el mes de desembre per a cobrir els llocs de difícil provisió.

La Conselleria “s'ha compromès a estudiar les propostes dels sindicats en totes les normatives tractades i a donar una resposta al més prompte possible”.


 
next