Marzà baixarà les ràtios, contractarà més de 1000 docents i farà la Càtedra de Pilota

“El pròxim curs augmentarem la plantilla educativa amb més de 1.000 docents com a conseqüència d'uns pressupostos honrats, sincers i realistes”
4 novembre 2015 01:00h
RedactaVeu / València
 
El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà,  ha comparegut a les Corts Valencianes per explicar el projecte de pressupost 2016 referent a les seues àrees de gestió.  El conseller ha destacat la inversió en Educació, Investigació, Cultura i Esport, que passa a ocupar la segona posició, la qual “abans estava copada pel deute”. Ara serà de 4 mil milions 295.560.000 euros, amb un augment del  4,7% respecte al pressupost anterior.
 
Per a gestionar-los Marzà ha explicat que “ens hem basat en dos conceptes: eficiència i redistribució. Ens hem marcat unes xifres que siguem capaços d'executar i acomplir. Hem reduït la despesa de funcionament intern de la conselleria amb el compromís de realitzar una gestió interna més eficient, per això hem reduït onze milions d'euros al respecte”. Marzà, com manifestà fa uns dies en l’entrevista que oferí a La Veu, ha fet èmfasi en l'herència pressupostària del PP, que es tradueix en convenis plurianuals, “uns convenis que, en la majoria de casos, tenen subjecta la societat valenciana a pagar fins al 2024 una sèrie d'infraestructures en matèria de cultura que suposen 43 milions d'euros”. “Aquests pressupostos no són suficients i no ens permeten fer tot el que ens agradaria amb major rapidesa. L'infrafinançament que patim els valencians fa impossible tindre tots els recursos necessaris. Si se'ns considerara com a les autonomies millor finançades tindríem 888 milions d'euros més en la nostra conselleria. Aquest xifra, per exemple, és més del pressupost que dediquem a Universitats i Investigació junts. No obstant això, hem obert la porta a una actuació progressiva per a dignificar i dotar de qualitat l'educació, la cultura i l'esport, per això estic molt satisfet del pressupost que presentem”.
 
Per àrees d'actuació, el pressupost corresponent a educació, universitats i investigació presenta, respecte al 2015, un increment de 191,56 milions d'euros  (+4,85 %), mentre que el de cultura i esport presenta un creixement en valors absoluts de 6,5 milions d'euros (+6,84%). És per això que “hi ha més diners per a beques de menjador, per a beques d'estudi, per al bo infantil, per a llibres de text, per a la investigació i les universitats. Hem triplicat les ajudes a la formació externa del professorat, i hem redistribuït els diners per a transport escolar i per als continguts culturals, perquè diners hi ha i des d'ara assegurem que arribaran a qui més els necessita”, ha determinat Vicent Marzà.
 
Més docents, ràtios més baixes, més inversió en infraestructures i més ajudes
 
S'ha fixat una reducció progressiva de les ràtios. El pressupost permet que per al curs 2016-2017 s'invertisquen 21 milions d'euros per a baixar les ràtios d'Infantil de 3 anys a 25 alumnes, de 1r d'ESO a 30 alumnes i de 1r de batxillerat a 35 alumnes. La reducció de ràtios suposarà l'increment de la plantilla docent en més de 1.000 mestres i professors. “Més de 1.000 llocs de treball docent, que permetran generar benestar i augmentar la qualitat del sistema educatiu valencià”, ha explicat el conseller Marzà.
 
S'incrementen les ajudes per a la formació externa del professorat i les destinades al foment de la participació de les famílies en la presa de decisions al si de les comunitats educatives. S'incrementa també la partida destinada al Bo Infantil en tres milions d'euros més. Es destinaran 30 milions d'euros en total, que es distribuiran en funció de les necessitats reals de cada família.  Augmenten les ajudes a menjador escolar.
 
En l’àmbit de l’FP es passa dels 300 mil als 960 mil euros per a millorar les pràctiques en empreses i institucions valencianes, així com per a facilitar l'accés a la formació professional de persones amb pocs recursos. Algunes d'aquestes iniciatives són cofinançades amb el Fons Social Europeu, en la línia de fer una gestió més eficient i aprofitar més els fons que posa a la nostra disposició la Unió Europea i la XarxaLlibres, amb una inversió per part de la Conselleria de 16,3 milions d'euros.
 
Pel que fa a les infraestructures educatives, es destinen més de 75,6  milions d’euros, 18 milions més respecte al 2015. Això equival a l'augment en un 26% pel que fa a escoles i un 47% pel que fa a instituts.

 
Deute històric, beques i recerca a les Universitats
 
S'incrementa un 5,7%, de  730 a més de 772 milions d’euros. Segons Marzà, “un dels objectius era  acomplir amb el pagament del deute històric de les universitats i per això consignem un total de 35,2 milions euros”.També s’incrementa la transferència per al finançament de les despeses de funcionament i de personal de les universitat, amb 685,5 milions d’euros, (13 milions més que a l’exercici 2015).
 
S'augmenta un 27,3% la partida destinada a beques, per tal de garantir l’accés als estudis universitaris en condicions d’igualtat. Es destinen un total de 20,5 milions d’euros per a garantir que cap estudiant deixe d’accedir a la universitat o l’abandone per motius econòmics. “Hem duplicat la línia destinada al programa Erasmus, que passa de 300.000 a 600.000 euros en 2016”, ha explicat el conseller.  A l’increment de l'Erasmus se suma una nova línia d’ajudes per a la adquisició i aprenentatge d’idiomes, amb un valor d'1,4 milions. Pel que fa a la inversió en recerca es destinen més de 28 milions d’euros, (quasi un 20% més que al 2015).
 
Ús social del valencià i gestió del multilingüisme
 
S'ha duplicat la partida destinada a l'ús social del valencià i la gestió del multilingüisme (més de 13 milions d’euros). “Cal fer una política lingüística decidida i oberta, perquè ens estimem les nostres llengües i totes les altres i perquè està més que demostrat que l’ús del valència i una bona gestió del multilingüisme, ens enriqueixen com a poble i ens obri portes i oportunitats. Aquest  creixement és significatiu per la creació de la nova direcció general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, que té el seu àmbit d'actuació al conjunt del govern i de la societat valenciana. D'altra banda, l'augment ve determinat per una manca flagrant d'inversió en aquesta àrea fins ara, sent en el passat el territori amb llengua pròpia que menys invertíem per habitant en aquest aspecte, fins i tot Astúries dedicava més diners al bable”.

 
CulturArts, llibre i lectura, patrimoni i museus, promoció cultural 
 
Es destinen 84,3 milions d'euros per al 2016. “Sabem que no són suficients, que el sectors culturals valencians necessiten més, però impliquen un augment significatiu respecte a anys anteriors, tant quantitativament, amb 5'3 milions més, com qualitativament, per la reducció en partides destinades a contenidors culturals buits i l'obertura de partides destinades a promoure continguts”, ha explicat Vicent Marzà.
 
S'incrementa el finançament de CulturArts destinat a promoure activitats culturals (4,8 milions d'euros).  Les ajudes al sector, suposen més de 8 milions, que s'adjudicaran mitjançant processos oberts i transparents.
 
Pel que fa al llibre i el foment de la lectura s'incrementa un 41% el pressupost. Destaca la creació d'un programa dotat amb 250.000 euros, que naix i respon a la demanda del sector i que està pensat en col·laboració amb tots els agents implicats.
 
Creix en 2,4 milions d’euros, el pressupost destinat al Palau de les Arts. “Invertim perquè a curt termini siga més viable i per a poder reduir els preus de les entrades, fent-lo definitivament més accessible als valencians i valencianes”, ha explicat Marzà. També augmenta el pressupost de l'IVAM, amb l’objectiu de donar-li dinamisme i autonomia.
 
Creació de la Càtedra de la Pilota
 
S'hi destinen més de 17 milions d'euros. L'actuació econòmica se situa en  tres eixos fonamentals: el foment de l’esport base i de la pràctica de l’activitat esportiva, l’acompanyament dels joves esportistes d’elit i el foment de l’esport com a eina de cohesió i d’integració social. S'han destinat més de 5 milions d’euros a instal·lacions esportives i equipament i 2,8 milions d’euros per a fomentar l’esport de base i l’activitat esportiva, per a l'esport a escolar, federacions, jocs esportius i competicions esportives base.
 
També destaca la creació de la Càtedra de la Pilota, amb la voluntat que el nostre esport entre finalment a la universitat des d'una vessant esportiva, històrica, cultural i sociològica. A més es destinen 521.000 euros al foment de la pilota i dels nostres esports autònoms. Finalment, s'ha creat una nova línia d’ajudes per al foment d’actuacions destinades a la promoció de la integració dels col·lectius més desfavorits a través de l’activitat física i l’esport. 
next