El Govern valencià inicia la catalogació de vestigis i símbols d'exaltació del franquisme

L'elaboració del catàleg iniciat pel Govern valencià és el pas previ per al desenvolupament de la llei de Memòria Històrica i la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions
28 octubre 2015 01:00h
Carrer de José Antonio a la pedania de Mahuella a la ciutat de València.
RedactaVeu / ACN / València

Aquesta norma estableix en el seu article 15.3 que el govern col·laborarà amb les comunitats autònomes i les entitats locals en l'elaboració d'un catàleg de vestigis relatius a la Guerra Civil i la dictadura, precepte al que fins a la data no s'havia executat al País Valencià, segons remarca el comunicat.

La Conselleria ha informat que a través de la direcció general de Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques remetrà en els pròxims dies un requeriment a diferents conselleries, així com a totes les entitats locals, perquè informen sobre qualsevol símbol o vestigi d'aquest tipus que en tinguen coneixement de la seua existència.

La mateixa sol·licitud de col·laboració serà remesa a totes aquelles organitzacions i associacions ciutadanes que tenen entre els seus objectius o activitats els relacionats amb la recuperació de la memòria històrica i el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme i desenvolupen les seues activitats al País Valencià. 

El Decret 154/2015, de 18 de setembre, del Govern valencià pel qual s'aprova el reglament de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, atribueix a la direcció general de Reformes Democràtiques l'impuls de totes aquelles mesures que contribuïsquen a la recuperació de la memòria històrica, en el marc de la normativa vigent sobre la matèria.
 
Pas previ a la Llei de la Memòria Històrica

L'elaboració del catàleg és el pas previ imprescindible per al desenvolupament al País Valencià de la llei de Memòria Històrica, que en el seu article 15.1 encomana a les diferents administracions públiques l'adopció de les mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura.

La retirada dels símbols o vestigis no serà obligatòria quan les mencions siguen d'estricte record privat, sense exaltació dels enfrontats, o quan concorren raons artístiques, arquitectòniques o artístic-religioses protegides per la llei, informa la Conselleria. 

Per a l'elaboració del catàleg, la consellera ha ordenat la creació d'un grup de treball intern encarregat de recopilar la informació facilitada per les diferents institucions i associacions a les quals s'han requerit dades. Quan siga necessari, aquest equip demanarà assessorament a altres conselleries, així com a universitats o altres institucions acadèmiques, a l'hora de valorar si determinats símbols o vestigis han de ser o no inclosos en el catàleg.


 
next