AE-Agró no dóna suport la declaració de l'Albufera com a Reserva de la Biosfera

Aquest espai natural no compleix actualment amb els requisits de la UNESCO
26 setembre 2015 01:00h

 L'Albufera de València seria mereixedora d'estar inclosa entre les Reserves de la Biosfera de la UNESCO si, a més a més de ser un ecosistema molt valuós, estiguera ben conservat. O almenys ben gestionat i com a mínim recuperat ja dels impactes ambientals que pateix. Però, malauradament, aquest encara no és el cas. Els greus problemes que sofreix continuen sense solució i aquest espai natural, com a ecosistema, es troba profundament alterat i molt lluny d'assolir una bona qualitat ecològica.
 
A hores d'ara, tot i els seus indiscutibles valors, l'Albufera és un sistema  hipereutrofitzat i agredit diàriament. Vessaments incontrolats d'aigües residuals sense cap tipus de tractament, detraccions de cabals de qualitat, abocaments incontrolats i espais degradats són encara hui, després de quasi 30 anys de la seua declaració com a Parc Natural, un ‘espectacle’ habitual. Per això, des d'Acció Ecologista-Agró considerem que les administracions implicades en la seua gestió haurien de centrar els seus esforços a solucionar tots aquests problemes i aconseguir la recuperació definitiva d'aquest espai natural abans que promoure la seua declaració com a Reserva de la Biosfera, un objectiu que només persegueix potenciar la vessant turística de l'Albufera.
 
Per exemple, tots els Ajuntaments dels municipis inclosos en l'àmbit del PORN (Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals) del Parc Natural haurien de prioritzar, de forma predeterminant i indubtable, acabar a curt termini amb els vessaments incontrolats d'aigües residuals. Els polígons industrials, alguns dels quals ni tan sols tenen sistemes de clavegueram, haurien d'estar perfectament connectats a les xarxes i sistemes de recollida i tractament d'aigües residuals. I aquells municipis que encara permeten i mantenen connectats els sistemes de reg i la xarxa de clavegueram, com és el cas de la ciutat de València, haurien d'acabar amb eixa situació, que provoca que la qualitat de les aigües que arriba a l'Albufera siga lamentable.
 
La Generalitat Valenciana, exercint les seues competències en la matèria, hauria d'instar, recolzar i executar totes les accions i obres necessàries per garantir que només entren aigües de qualitat al parc natural. I la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) hauria d'assumir definitivament que és l'òrgan garant de mantenir la qualitat i el bon estat ecològic de les masses d'aigua. I, per tant, de l'Albufera també. Així que hauria de vetlar tant pel compliment de la Directiva Marc de l'Aigua com pel de la nostra pròpia normativa. Especialment pel que respecta als requisits ecològics de les masses d'aigua com a restriccions prèvies al sistema. Per tal d'assegurar així que la qualitat i la quantitat d'aigua són les adients per  mantenir en bones condicions ecològiques aquest valuós ecosistema.
 
Mentre aquestes i altres qüestions vinculades a la gestió i la planificació, com per exemple la crema de la palla de l'arròs, encara estiguen pendents de solucionar, AE-Agró no recolzarà la declaració de l'Albufera com a Reserva de la Biosfera. Abans d'hipotecar recursos i energies per optar a aquest reconeixement de la UNESCO considerem molt més urgent i prioritari la recuperació definitiva de la bona qualitat ecològica d'aquest espai natural, que ja porta massa anys funcionant com l'albelló de la ciutat de València i la resta de municipis del seu entorn.

AE_Agró
 
next