Tens parella? Disfrutaràs d’una millor salut

La Universitat de València demostra que les persones que viuen en parella gaudeixen d’una salut millor
25 juliol 2015 01:00h
RedactaVeu / València
 
La investigació, basada en l’Enquesta Europea de Salut 2009-2010 i en referència a persones entre 25 y 64 anys, revela que el gènere és una font de diferenciació de salut, quant a malalties mentals, entre persones separades o divorciades, ja que les dones que han quedat sense parella “mostren una salut pitjor que els homes amb el mateix estat civil i situació de parella, a més a més de presentar més probabilitats de patir ansietat i depressió cròniques”, destaca Carles Simó.
 
Per la seua banda, els homes separats o divorciats “tenen riscos més greus de patir depressió crònica que la resta d’homes”, afegeix l’investigador.
 
El professor Carles Simó, tenint en compte les conclusions d’aquesta recerca, subratlla l’efecte beneficiós de la convivència en parella, ja que és una situació que atenua la mala salut en totes les patologies observades. D’aquesta manera, “la clau no està en l’estat civil per si mateix, sinó que la trobem en la interacció entre l’estat civil i la situació de convivència, per la qual cosa, viure amb una nova parella després de la dissolució del matrimoni preserva la salut de les persones implicades”, assevera.
 
 
L’equip d’investigadors, entre els quals es troba Andrea Hernández-Monleón, David Muñoz-Rodríguez i M. Eugenia González-Sanjuán, també adverteix que el seu estudi posa en evidència la necessitat de millorar la recollida de dades en els treballs sobre la relació entre salut i divorci, atesa la rellevància creixent del trencament d’unions en el marc de les transformacions familiars.
 
Els determinants de les ruptures matrimonials al nostre país han estat bastant treballats des de la sociologia i la demografia, però no tant les conseqüències del divorci. L’estudi empra indicadors de l’autopercepció de salut, així com informació sobre malalties mentals diagnosticades.
 
“Estudis precedents fets fora del nostre país ja havien mostrat que tant en homes com en dones el divorci augmenta el risc de patir malalties, comporta costos emocionals i pot arribar a lesionar la salut mental. Alguns treballs també havien demostrat l’efecte protector que té viure en parella pel fet que això ajuda a la integració en la comunitat, redueix l’aïllament. Tanmateix, el nostre treball aconsegueix mesurar l’impacte del trencament de la unió en la salut mental dels protagonistes i, a més, avalua l’efecte que té la convivència en parella”, conclou l’investigador.
 

Carles Simó. Foto: UV.

Carles Simó, investigador internacional
 
Carles Simó és doctor en Demografia per la Universitat de Mont-real (Quebec, Canadà), ha treballat com a investigador a la Universitat de Durham (Regne Unit), el Centre d’Estudis Demogràfics a la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Bielefeld (Alemanya). Treballa al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València des de 2003, on es va incorporar mitjançant el programa Ramón y Cajal per a la contractació de doctors.
 
La seua investigació -Simó-Noguera, Carles; Hernández-Monleón, Andrea; Muñoz-Rodríguez, David i González-Sanjuán, M. Eugenia (2015). ‘El efecto del estado civil y de la convivencia en pareja en la salud’. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 151: 141-166-  s’ha centrat en sistemes d’informació poblacional, el divorci, la demografia de la família, els cicles i transicions vitals, la immigració i l’envelliment. En les seues recerques sociològiques i demogràfiques destaca la incorporació de la perspectiva de gènere. 


 
next