Comunicat / Plataforma per la Defensa de l'Acolliment Familiar

Convoca una concentració, el divendres 30 de gener de 2015, davant de la Direcció Territorial de Benestar Social
24 gener 2015 01:00h

PDAFCV.
 
A causa de la situació continuada de desprotecció per part de l'administració que vénen patint els menors la tutela i /o la guarda dels quals ha assumit la Generalitat Valenciana, rematada en els últims dies per una Ordre de prestacions econòmiques individualitzades que, lluny d'assegurar a aquests menors els mitjans econòmics necessaris per a la seua manutenció, escolarització i cobertura de les seues necessitats més bàsiques, deixa que la càrrega econòmica que suposa la cura d'aquests menors recaiga en gran part sobre les famílies educadores i les famílies extenses, la Plataforma per la Defensa de l'Acolliment Familiar al País Valencià (PDAFCV) convoca una concentració, el divendres 30 de gener de 2015, davant de la Direcció Territorial de Benestar Social, Av. de Baró de Càrcer, núm. 35, per a reclamar:
 
· L'assumpció integral per part de l'administració de les implicacions que té el fet que aquests menors siguen els seus tutelats.
 
·  La derogació de l'Ordre 26/2014 i  27/2014 per vulnerar el dret fonamental dels menors tutelats a viure en família.
 
· Proporcionar als menors, a través de les famílies d'acollida, tots els recursos necessaris, inclosa l'entitat de seguiment, per al bon desenvolupament dels menors.
 
· Que els menors la tutela dels quals haja d'assumir la Generalitat un cop passat el termini marcat per l'actual normativa, tinguen el mateix dret a beques de menjador i el pagament total dels llibres de text que aquells que, per circumstàncies, si que van poder sol·licitar en termini les prestacions corresponents.
 
· Exigir a l'administració el pagament de totes les despeses necessàries o imprescindibles (despeses mèdiques no cobertes per la Seguretat Social, despeses escolars, teràpies alternatives, oci de qualitat, etc.) dels menors tutelats.
 
En definitiva reclamem a la Generalitat Valenciana que assumisca les seues responsabilitats amb els menors en desemparament i que respecte les famílies que col·laborem en l'educació i la cura d'aquests menors.
 
Una vegada més la Generalitat Valenciana se ceba amb els membres d'aquesta societat més febles, i aprofita la conjuntura per retallar-los drets fonamentals.
 
No permetrem que a partir del 30 de gener hi haja menors que no reben les despeses de manutenció perquè l'administració haja decidit que aquesta és la data límit.
 
La normativa de subvencions per a decidir qui té dret a menjar i qui no, és cruel i il·legal.
 
next