Greu disminució d'aus a Europa: 421 milions menys en 30 anys

Sobretot, espècies comunes com teuladins, aloses, perdius grises i estornells. En canvi, les poblacions de pit-rojos, mellerengues i merles van en augment
9 novembre 2014 01:00h
RedactaVeu / Madrid

L'estudi, publicat en Ecology Letters, revela una disminució de 421 milions d'aus individuals dels últims 30 anys.

Al voltant del 90 per cent d'aquestes pèrdues procedeixen de les 36 espècies més comunes, incloent teuladins, aloses, perdius grises i estornells, destacant la necessitat de majors esforços per a detenir la disminució de les nostres aus camp més conegudes en tot el continent.

Richard Inger, de la Universitat d'Exeter, va dir: “És molt preocupant que les espècies més comunes d'aus estiguen disminuint ràpidament a causa que és aquest grup d'aus de qui l'ésser humà més es beneficia, cada vegada és més clar que la interacció amb el món natural i la vida silvestre és fonamental per al benestar humà i la pèrdua significativa d'aus comunes podria ser bastant perjudicial per a la societat humana”.

Beneficis per a la societat de les aus

Les aus proporcionen múltiples beneficis per a la societat. Ajuden a controlar les plagues agrícoles i són importants dispersores de llavors. A més, per a moltes persones les aus són la principal forma en què interactuen amb la vida silvestre, escoltant el seu cant, gaudint de la vista de les aus en el seu entorn local, alimentant les aus de jardí i a través de l'afició de l'observació d'aus.
 

La majoria de les caigudes es pot atribuir a pèrdues considerables de relativament poques aus comunes, però no totes les espècies comunes estan disminuint. Pit-rojos, mellerengues i merles van en augment. Les poblacions de les espècies més rares, entre elles aguilons de llacuna, corbs, voltors i alcaravanes també han mostrat un increment en els últims anys: açò és probable que siga el resultat de les accions de conservació directes i protecció legal a Europa.

Avís a les polítiques de conservació

Petr Vorisek, del PECBMS, va dir: “L'estudi porta un missatge molt important per a la conservació a Europa. Açò no hauria sigut possible sense milers de treballadors de camp voluntaris qualificats que expliquen les aus d'acord als alts estàndards científics i contribueixen amb les seues dades als sistemes nacionals de vigilància”.

Els esforços de conservació tendeixen a concentrar-se en les espècies més rares, però la recerca suggereix que els conservacionistes també han d'abordar les qüestions que afecten les aus comunes, per exemple les que s'associen tradicionalment amb les terres agrícoles. La disminució de les poblacions d'aus es pot vincular als mètodes de cultiu moderns, la deterioració de la qualitat del medi ambient i la fragmentació de l'hàbitat, encara que la importància relativa d'aquestes pressions encara no està clara.

L'estudi va reunir dades sobre 144 espècies d'aus d'Europa a partir de milers d'enquestes individuals en 25 països diferents, destacant el valor dels diferents esquemes de monitoreig nacional de treball cada vegada més conjunt.


 
next