Els municipis afectats pel temporal de Setmana Santa tenen 45 dies per a presentar les estimacions de danys

L'Oficina Única Postemergència farà l'estimació econòmica de les despeses extraordinàries ocasionades pels efectes climatològics 
26 abril 2019 12:16h
El Consell posa a disposició de les localitats els serveis tècnics de la Generalitat per a realitzar els informes meteorològics pertinents. / EFE 

VALÈNCIA. El Consell ha aprovat aquest divendres, 26 d'abril, iniciar les actuacions per a pal·liar els danys produïts per l'episodi de fortes pluges i el temporal costaner que van sacsejar el País Valencià entre els dies 18 i 22 d'abril de 2019.

El territori valencià es va veure aleshores afectat per un episodi de fortes pluges d'una intensitat, extensió i abast inusitats, amb registres de precipitació acumulada que han superat els 100 litres per metre quadrat en 24 hores en moltes localitats.

Però, a més, el temporal costaner ha afectat milers de ciutadans en la seua capacitat de transport o en el seu accés a serveis bàsics, ha recordat la Generalitat en un comunicat. Les pluges i el vent han ocasionat importants danys a infraestructures i béns públics i han provocat quantioses despeses derivades de les actuacions urgents que, com a conseqüència d'aquests fenòmens meteorològics, s'han posat en marxa per part de les diferents administracions.

Davant aquesta situació, el Consell procedeix a començar les accions per a aconseguir, al més prompte possible, tornar a la normalitat totes les zones que s'han vist afectades pel temporal d'aquesta Setmana Santa.

Per això, tal com va avançar el Consell el passat 23 d'abril, aquest divendres s'ha aprovat l'acord per a pal·liar els danys. L'entesa recull l'inici, amb caràcter d'urgència, d'un procés en el qual els municipis afectats, prèvia acreditació d'haver patit una situació extraordinària mitjançant l'aportació d'un informe del fenomen meteorològic, tant en intensitat com en amplitud, poden presentar les estimacions de danys.

Els ajuntaments disposaran d'un termini de 45 dies, comptats des de l'endemà al de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), per a, amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat i, si escau, amb el dels serveis tècnics de les diputacions, presentar les estimacions de danys en les infraestructures i béns públics que s'hagen vist afectats, així com, si escau, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s'hagueren d'efectuar com a conseqüència del temporal.

Relació detallada dels danys

En aquestes estimacions de danys hauran d'incloure una memòria valorada d'aquesta estimació, amb la relació detallada de les infraestructures afectades i la seua localització, preferentment cartogràfica; la declaració que tots els danys s'han produït com a conseqüència del temporal descrit en aquest acord, així com declaració de qualsevol altra ajuda o subvenció rebuda o sol·licitada per a la mateixa finalitat davant altres organismes públics o privats o, si és el cas, declaració on s'indique que no s'ha sol·licitat ni s'ha rebut una altra ajuda.

Així mateix, hauran d'aportar un informe de l'amplitud del fenomen meteorològic en el terme municipal, amb indicació de la intensitat i el valor total de pluja acumulada.

Una vegada presentades les sol·licituds seran avaluades per l'Oficina Única Postemergència, a la qual correspondrà efectuar una estimació econòmica, que s'elevarà a la Comissió Interdepartamental per a la seua posterior aprovació pel Consell.

L'execució de les mesures que corresponguen podrà dur-se a terme a través del procediment d'inversió directa o per mitjà del procediment de subvenció. A més, les actuacions d'inversió directa podran realitzar-se mitjançant l'encàrrec a mitjans propis.

next