Llum verda al quart 'Pla de lloguer assequible' amb reduccions de fins a 2.880 euros a l'any per immoble

Les ajudes tenen validesa d'un any a partir de l'1 de juliol
28 juny 2019 17:37h
Les reduccions en el lloguer no podran suposar més del 40% de l'import de la renda anual del pis. / IMATGE D'ARXIU

VALÈNCIA. La nova Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha posat en marxa el quart 'Pla de lloguer assequible', que ajusta l'arrendament dels habitatges propietat de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) a la situació socioeconòmica de cada família.

En concret, les reduccions en el lloguer no podran suposar en cap cas més del 40% de l'import de la renda anual per l'arrendament del seu habitatge habitual d'EVha, amb un límit màxim de 2.880 euros a l'any per immoble.

Tindran validesa durant un any com a màxim a comptar des de dilluns, 1 de juliol. Independentment de la data posterior de concessió, la seua aplicació no podrà excedir al 30 de juny del 2020, data límit d'aplicació d'aquest quart programa.

Per a accedir a les ajudes, la unitat de convivència haurà d'acreditar uns ingressos equivalents com a mínim a 0,3 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples), detalla en un comunicat el departament que dirigeix Rubén Martínez Dalmau.

El 'Pla de lloguer assequible' suposa així la reducció dels lloguers dels habitatges propietat d'EVha en funció de les circumstàncies econòmiques de cada família, una vegada estudiat cas per cas. Aquesta baixada es calcula en funció dels ingressos de la unitat familiar, el nombre de membres i la zona geogràfica de l'habitatge.

Igual que el tercer pla, el quart incorpora els criteris que estableix la Llei per la Funció Social de l'Habitatge, impulsada per la Conselleria d'Habitatge. Introdueix un procediment "encara més favorable" als inquilins d'habitatges protegits, en ajustar a cada moment les rendes a la situació concreta de cada família, sobre la base dels canvis que es produïsquen.

El vicepresident segon i conseller ha destacat l'"èxit" dels anteriors plans de lloguer assequible i la necessitat de continuar amb una mesura que facilita l'accés als habitatges a "famílies que no poden trobar una casa en condicions al mercat actual immobiliari".

Després de lloar l'impuls a l'habitatge protegit en els últims quatre anys, ha defensat la seua continuïtat mitjançant "noves mesures que propicien l'ocupació gradual dels immobles de la Generalitat, que tenia buits".

next