La Universitat de València tindrà un pressupost per al 2020 de 387 milions d'euros

La universitat ha augmentat els seus recursos un 4% en comparació a l'any 2019
17 desembre 2019 18:02h
El pressupost compleix els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públics de les normatives estatal i autonòmica. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA (EFE). El Consell de Govern de la Universitat de València (UV) ha aprovat aquest dimarts el projecte de pressupost de la institució per al 2020, que se situa en 387 milions d'euros. El document ha sigut presentat pel gerent, Juan Vicente Climent, i ara haurà de ser aprovat pel Consell Social. El pressupost compleix els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públics de les normatives estatal i autonòmica, segons ha destacat el centre acadèmic en un comunicat.

Així, el pressupost presenta un increment del 3,99% respecte al vigent del 2019, procedents en un 2,08% de la matriculació, mecenatge i ingressos per investigació i prestació de serveis. L'augment incorpora la subvenció de la Generalitat per increment de retribucions, millora de condicions laborals (10,6 milions), compensació per reducció de taxes universitàries (6,9 milions), finançament del conveni col·lectiu del personal laboral (3,2 milions) i transferència per costs derivats de la normativa estatal i autonòmica (CNEA per 3,2 milions per sota del 6,4 de milions compromesos per la Generalitat per al 2020).

Amb això, aquest increment és molt inferior al de l'any passat (que va ser del 5,95%) i durant la presentació del projecte de pressuposts s'ha destacat la incertesa davant la falta del projecte de Pressuposts de l'Estat a causa del retard en la formació del govern a Espanya. També s'ha criticat "l'absència d'un pla pluriennal de finançament per a les universitats públiques per part de la Generalitat i les restriccions imposades per la legislació encara vigent en matèria pressupostària".

En aquest sentit, la rectora, Mavi Mestre, ha manifestat la necessitat de "comptar amb un model de finançament universitari públic que permeta establir horitzons de planificació pressupostària".

Principals partides de despesa

El 66,69% de les despeses es destinen al cost de personal i el 16,44% es corresponen a despeses de funcionament. A més, es redueix el programa d'inversions pròpies fins als 9,5 milions d'euros. S'ha previst un descens d'un 6,62% en les inversions reals, però aquesta reducció, segons gerència, no afectarà el manteniment i les millores previstes el 2020.

Quant als ingressos, es produeix una tendència, des del 2012, a la pèrdua de pes específic de la subvenció de la Generalitat, de manera que la transferència corrent (subvenció nominativa) de la Generalitat ha passat del 75,69% el 2012 al 66,02% el 2020. El total de les aportacions de la Generalitat al pressupost universitari és del 68,87% dels ingressos. D'altra banda, les taxes i la prestació de serveis suposen el 19,38% dels ingressos de la UV.

La rectora ha recordat que la Universitat "continua estant infrafinançada" i ha demanat un nou pla de finançament de les universitats públiques valencianes.

Conveni col·lectiu

Poc abans de començar el Consell de Govern, la rectora s'ha reunit amb una representació de diverses organitzacions sindicals de la Universitat i els ha traslladat "la voluntat i el compromís" de la institució acadèmica per a signar el conveni col·lectiu de les universitats públiques valencianes.

A més, la rectora ha insistit que aquest compromís aconsegueix totes les universitats públiques. Mavi Mestre, no obstant això, ha assenyalat que la signatura d'aquest conveni ha de produir-se "amb la seguretat jurídica suficient i necessària tant per a la institució com per als seus treballadors i treballadores". Per això, ha sol·licitat a la Generalitat el document d'autorització de pagament dels acords que es deriven de la signatura d'aquest conveni.

D'altra banda, el Consell de Govern també ha aprovat el Manual per a l'Avaluació Docent del Professorat. Programa Docentia (MADP) i el Reglament del procediment d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la UV. Igualment, s'ha aprovat que la Facultat de Psicologia passe a denominar-se Facultat de Psicologia i Logopèdia.

La Universitat ha aprovat també la signatura de diversos convenis amb entitats i institucions valencianes com el Comité d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana CERMI CV; amb la Federació Coordinadora de Muixerangues; amb la Corporació Universitària Lasallista de Colòmbia; amb l'Institut d'Estudi i Investigació Jurídica de Nicaragua; amb la Universitat de l'Havana; amb la Universitat Tècnica Particular de Loja (l'Equador), i amb la Coordinadora Valenciana d'ONGD.

També amb la Institució Universitària Pascual Bravo de Colòmbia; amb Universitat Santiago de Cali a Colòmbia; amb la Universitat de Sant Judes Tadeu del Brasil; amb la Universitat Oberta Interamericana de l'Argentina, i amb la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat per a realitzar pràctiques formatives per a l'alumnat universitari. A més, s'ha acordat la renovació del conveni amb la Universitat del Nord de Florida.

Noves càtedres

El Consell de Govern ha acordat la creació de la Càtedra Insterdisciplinaria UNESCO - Estudis per a la Pau, Educació Intercultural i Desenvolupament Sostenible al Mediterrani, i de la Càtedra de Polítiques de Joventut juntament amb l'Institut Valencià de la Joventut.

En la sessió d'aquest dimarts, també s'ha aprovat prorrogar el Pla Trianual de progressió en el sistema de carrera professional horitzontal 2017/ 2019 fins al 31 de març del 2020.

next