La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià anuncia les dates de matrícula i dels exàmens

La inscripció s'ha de fer via telemàtica a través de la web habilitada per la Conselleria
1 març 2019 11:58h
El DOGV publica aquest divendres, 1 de març, la resolució de la convocatòria per a aquest any 2019. / GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA. La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) ha donat a conéixer aquest divendres les dates de les matrícules i els exàmens d'enguany. Segons recull el Diari Oficial de Generalitat Valenciana (DOGV) d'aquest divendres, 1 de març, hi ha dos períodes d'inscripció.

Així, el termini d'inscripció per als nivells A2, B1, C1 i els llenguatges específics serà des del 25 de març fins al 8 d’abril del 2019, ambdues dates incloses, segons recull el DOGV. Les dates d'aquests exàmens seran l'1 de juny per a la primera prova del C1 i Llenguatge Administratiu i el dia 15 del mateix mes per a la segona prova del C1, la de l'A2 i la de Correcció de Textos. El 8 de juny serà l'examen del nivell B1 i el de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació.

A més a més, el termini d'inscripció per als nivells B2 i C2 serà des del 2 de setembre fins al 16 de setembre del 2019, ambdues dates incloses. El 26 d'octubre tindrà lloc la primera prova del C2 i la segona d'aquest nivell serà el 16 de novembre. El dia 9 de novembre se celebraran les proves del B2.

Les proves dels certificats dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 començaran a les 9.00h. Pel que fa als exàmens dels certificats de capacitació tècnica, començaran a les 9.30h.

Novetats d'aquesta convocatòria

El procés de matriculació serà totalment telemàtic i el pagament de taxes es podrà efectuar mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, per a fer-ho més àgil i accessible. El pagament de manera telemàtica suposa una bonificació del 10% de la taxa.

Amb motiu de la millora de la qualitat de les proves, la puntuació mínima exigida en cadascuna de les quatre àrees dependrà del pes dins d'aquestes en la prova. Així, les persones aspirants no estan obligades a superar en cada àrea el 50% de la prova, sinó que obtindran la qualificació d'apte si en la puntuació global de totes les àrees, tenint en compte el pes de cadascuna, tenen un mínim del 60% superat. Les noves baremacions per a cada nivell es poden consultar en la pàgina de la JQCV.

Avaluació de les proves

Per tal d'agilitzar el procediment de la prova, durant la primera jornada dels nivells C1 i C2 s'avaluarà l'àrea d'expressió i interacció oral. D'aquesta manera, la segona jornada es destinarà exclusivament a l'àrea d'Expressió i Interacció Escrita. "Aquest canvi suposa una distribució més equilibrada del temps per als aspirants en les dues jornades", assenyalen des de la Generalitat.

Així, l'avaluació de les àrees d'expressió escrita de les proves dels nivells C1 i C2 es farà en dues sèries. En un primer torn, s'avaluaran les proves que després de l'examen de la primera jornada –on s'avaluaran les àrees de comprensió escrita, estructures lingüístiques i d'expressió i interacció orals– tinguen una nota igual o superior a 25 punts en la prova del C1 o que tinguen una nota igual o superior a 15 punts en la prova del C2. Aquestes puntuacions només es consideraran si les diferents àrees arriben a la puntuació mínima exigida, apunta la resolució.

La puntuació mínima exigida per a les àrees que constitueixen un 25% o més del global de la prova és d'un 5 %, mentre que per a les àrees que constitueixen un 20% o un 15% del global de la prova és d'un 40% i per a les àrees que constitueixen un 10% del global de la prova, d'un 20%.

next