La Generalitat incrementa un 33% les ajudes al programa 'Pilota a l'Escola' i arriba als 200.000 euros

Aquest projecte d'innovació educativa conclou amb la celebració d'un campionat escolar, en la modalitat de raspall, entre els centres participants
26 juliol 2019 17:17h
'Pilota a l'escola' és un projecte d'innovació educativa que es realitza des de l'any 2005 i que té com a objectiu principal acostar a l'alumnat dels centres escolars el coneixement i la pràctica de la pilota valenciana gràcies a una jornada teoricopràctica amb pilotaris. Imatge d'arxiu.

VALÈNCIA. El Ple del Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Generalitat –a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport– i la Federació de Pilota Valenciana per al desenvolupament del programa 'Pilota a l'Escola'.

Es tracta d'un projecte d'innovació educativa que es realitza des de l'any 2005 i que té com a objectiu principal acostar a l'alumnat dels centres escolars el coneixement i la pràctica de la pilota valenciana gràcies a una jornada teoricopràctica amb pilotaris.

La Conselleria subscriu el conveni en l'àmbit establit en la Llei 2/2011, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, i uneix dues de les línies generals d'actuació. D'una banda, la implantació i el desenvolupament de programes esportius en edat escolar com a part de l'educació integral dels joves. De l'altra, la protecció i la difusió dels esports i jocs autòctons com a manera de promocionar i mantindre les tradicions esportives valencianes. A més, cal recordar la protecció especial de la pilota valenciana per la seua declaració com a bé d'interés cultural immaterial per mitjà del Decret 142/2014, del Consell.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport col·laborarà econòmicament amb la Federació en les despeses ocasionades en el desenvolupament i el funcionament del programa 'Pilota a l'Escola', com ara l'adquisició de material esportiu fungible, despeses del personal tècnic, desplaçaments i material didàctic, entre d'altres. Amb aquest objectiu, la Conselleria aportarà per a l'any 2019 un total de 200.000 euros, un 33% més que el passat any.

Per la seua banda, la Federació de Pilota Valenciana durà a terme les activitats per a les quals es concedeix la subvenció, en què farà constar expressament la col·laboració de la Generalitat. Així mateix, es compromet a sotmetre's a les actuacions de control financer i a complir la resta d'obligacions establides en la Llei general de subvencions.

Finalment, en col·laboració amb la Direcció General d'Esport, la Federació designarà els tècnics especialistes i esportistes pilotaris necessaris per a la realització de les jornades teoricopràctiques en els centres escolars que s'establisquen. Les jornades comptaran amb una sessió prèvia de formació del professorat i el lliurament de material didàctic i es completaran amb la celebració d'un campionat escolar de pilota, en la modalitat de raspall, entre els centres participants.

next