CSI•F s'oposa a l'arranjament escolar d'Educació

14 gener 2015 01:00h
CSI•F s'oposa a l'arranjament escolar d'Educació i reclama una reducció generalitzada de ràtios

La central sindical demana a Conselleria que rectifique l'esborrany i paralitze la supressió d'unitats

El sindicat CSI•F s'oposa a l'esborrany d'arranjament escolar per al curs 2015-2016 confeccionat per Conselleria d'Educació. La central sindical exigeix una reducció generalitzada de ràtios d'alumnes per docent en els diferents cicles educatius perquè els professionals puguen desenvolupar la seua labor pedagògica i organitzativa amb la qualitat necessària.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSI•F) posa l'accent, sobretot, en la supressió de 151 unitats anunciada per Conselleria d'Educació per al pròxim curs, la major part de les quals correspon al cicle d'Infantil, de tres a sis anys. Aquesta situació aguditzarà la saturació que pateixen molts centres, sobretot de les ciutats amb major població.

CSI•F subratlla que l'Educació Infantil “constitueix la medul·la espinal del sistema d'ensenyament” i que nombrosos docents realitzen la seua labor en aules amb fins a 30 alumnes, una situació que atempta contra els criteris mínims d'eficiència pedagògica. En aquest context la supressió de fins a 149 unitats d'Infantil i Primària (les altres dues anunciades són d'Educació Especial) agreujarà la precarietat amb la qual treballen els docents.

La central sindical demana a Conselleria que rectifique l'esborrany, paralitze la supressió d'aules i reduïsca les ràtios, una mesura “possible i necessària, i que milloraria la qualitat educativa”. El sindicat recalca que “la major part de les comunitats autònomes manté criteris més flexibles respecte al RDL 14/2012 i no aplica aqueixes ràtios tan elevades d'alumnes per aula”. La central sindical lamenta que aqueix decret també incrementa les hores lectives i els temps d'esperar per a cobrir substitucions.


 
next