Pagament dels sexennis docents del professorat interí

7 novembre 2014 01:00h
UGT exigeix el reconeixement i pagament dels sexennis docents del professorat interí

La Federació de Treballadors de l'Ensenyament (FETE) de la UGT del País Valencià (FETE-UGT PV) exigeix el reconeixement i pagament dels sexennis docents al professorat interí valencià a la vista dels últims i reiterats pronunciaments judicials, tant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) com del Tribunal Suprem espanyol (TS), que estableixen, ja en els seus més altes instàncies, creant doctrina legal, que aquests professionals tenen dret al fet que se'ls reconega i pague aquest complement econòmic vinculat a la formació (els sexennis), en ser equiparable la seua situació amb la del funcionariat docent de carrera, fent realitat el vell principi ugetista que assenyala que “a igual treball, igual salari”, ja que la tasca docent que es desenvolupa pel professorat interí és idèntica a la qual desenvolupa el professorat de carrera, no està vinculada a la condició laboral o relació jurídica que es tinga amb l'administració, i tots, professorat interí i professorat de carrera, tenen dret a la formació permanent, element essencial en la professió docent, i a la seua compensació econòmica.

Per tant, i a tal fi, FETE-UGT PV exigeix de l'Administració educativa valenciana que inicie un procés de normalització en el reconeixement i pagament dels sexennis docents del professorat interí, similar al que es va realitzar fa uns anys per al reconeixement i pagament del complement retributiu vinculat a l'antiguitat i la prestació de serveis per a l'administració pública, els denominats “triennis”.

FETE-UGT PV, per a impulsar aquest procés i davant la negativa a realitzar-ho per part de l'Administració educativa, té interposada una queixa davant el Sindique de Greuges de la Comunitat Valenciana, en el qual se li demana a aquest organisme que censure la negativa de l'administració autonòmica valenciana competent en aquesta matèria (llija's, Conselleria d'Educació, direcció general de Centres i Personal Docent) a iniciar aquest procés de reconeixement i pagament dels sexennis docents, i que li recomane, amb base en els pronunciaments judicials assenyalats i els acords i normatives desenvolupada per altres Comunitats Autònomes de l'Estat espanyol, al fet que inicie el procediment administratiu que finalment ha de conduir al fet que el nostre professorat interí amb més de sis anys de serveis docents, al voltant de 5.600 professionals, se li reconeguen i paguen els sexennis corresponents.

FETE-UGT PV recorda que la majoria de les Comunitats i Ciutats Autònomes de l'Estat espanyol estan ja reconeixent i pagant els sexennis docents (o el seu equivalent econòmic i retributiu), bé com a conseqüència d'acords sindicals i normativa pròpia (cas d'Andalusia, Balears, Cantàbria, Catalunya, Extremadura o Múrcia) o bé, com a conseqüència de les reiterades i uniformes sentències judicials (cas d'Astúries, Ceuta, Euskadi, Galícia, La Rioja o Melilla), quedant pendents d'incorporar-se a aquest inexorable procés de reconeixement de drets, al costat del País Valencià (en el furgó de cua), les Comunitats d'Aragó, Castella-la Manxa, Castella-Lleó i Madrid (manquem de dades de Canàries i especial és la situació de Navarra). Amb tot, és previble que després de l'última i recent sentència del TS, la Comunitat de Castella-Lleó també s'incorpore al primer grup.

Des de FETE-UGT PV no aconseguim a entendre el empecinament de comunitats autònomes, com és el cas de la nostra, en no reconèixer l'evidència i la justícia d'aquesta mesura, que es tradueix en l'ampliació dels drets dels treballadors de l'ensenyament. No arribem a comprendre que interès poden tenir a perjudicar a aquests treballadors de forma tan clara i flagrant. Amb tot, FETE-UGT PV continuarà reivindicant aquests drets, amb la recomanació favorable del Síndic de Greuges que esperem, davant l'administració educativa valenciana i els tribunals de justícia, com individualment ja ho estem realitzant amb la nostra afiliació.


 
next