Es multiplica per dos el nombre d'empreses que demanen que la Generalitat vise el seu pla d'Igualtat

Les sol·licituds passen de les 282 del 2015 a les 931 de l'actualitat
28 desembre 2019 17:21h

VALÈNCIA (EP). La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha duplicat el nombre de sol·licituds d'empreses perquè l'Administració els vise el seu pla d'igualtat. D'aquesta forma, mentre que entre el 2008 i el juny del 2015 el nombre de sol·licituds va ser de 282, amb l'actual Consell s'ha arribat fins a les 931, segons la Conselleria.

Tal com ha explicat la directora general de l'Institut dels Dones, María Such, entre 2008 i 2018 la Generalitat ha rebut un total de 923 sol·licituds de visats de plans d'igualtat, de les quals 281 es van registrar entre 2008 i juny de 2015, mentre que les 641 restants s'han produït totes entre juny de 2015 i finals de 2018, coincidint amb el canvi de govern en la Generalitat, ha destacat el govern valencià en un comunicat.

Al seu judici, aquest increment "evidencia el considerable impuls als plans d'igualtat per part de les empreses amb la introducció de clàusules socials en la contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic".

D'aquesta manera, entre 2015 i 2018, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha rebut un total de 662 sol·licituds de visats de Plans d'Igualtat per part de les empreses valencianes, de les quals s'han concedit 493.

Such ha destacat que en introduir-se com a criteri de valoració que les entitats sol·licitants disposen d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat, "ha afavorit la posada en marxa de plans d'igualtat per part de les empreses i, com a conseqüència, s'han aconseguit al desembre de 2019 una entrada de 317 sol·licituds de visat".

La responsable de l'Institut dels Dones ha remarcat que els plans d'igualtat són un "conjunt ordenat de mesures adoptades en una empresa tendents a aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe".

En aquest sentit, ha destacat que el Consell "incentiva a les empreses que posen en marxa plans d'igualtat" per a "corregir les desigualtats de gènere, incorporar mesures innovadores per a fer realitat la igualtat en la seua organització, i proporcionar serveis que faciliten la conciliació de vida familiar i laboral del personal al seu servei".

Requisits

Per a l'obtenció del visat, els plans d'igualtat presentats han de contindre "mesures concretes" que "afavorisquen la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en les empreses de la Comunitat Valenciana".

Les àrees en l'empresa que s'han de treballar per a elaborar un pla d'igualtat són l'accés a l'ocupació, conciliació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, salut laboral, comunicació i llenguatge no sexista.

Una vegada obtingut el visat del pla d'igualtat, s'atorga el corresponent segell, d'acord amb l'Ordre 18/2010 de 18 d'agost, que regula la seua utilització per les empreses que hagen obtingut el visat del Pla d'Igualtat.

next