El dèficit de la Generalitat va créixer el 2018 després de tres anys de reducció

La Sindicatura de Comptes aconsella que els pressupostos autonòmics incloguen només la previsió d'ingressos que "de manera raonable" espera obtindre de l'Estat
30 desembre 2019 13:08h
La Sindicatura rebutja la inclusió dels 1.325 milions d'euros reivindicatius vinculats al canvi de model de finançament autonòmic per ser uns ingressos ficticis. / DLV

VALÈNCIA (EP). La Generalitat va tancar l'exercici 2018 amb un increment del dèficit fins als 2.187 milions d'euros, amb la qual cosa s'inverteix la tendència positiva de reducció del dèficit dels tres anys anteriors, degut principalment al fet que s'ha produït un augment de la despesa. 

Així ho recull l'Informe de Fiscalització del Compte General de la Generalitat de 2018 que ha entregat aquest dilluns el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, a les Corts Valencianes. 

La Sindicatura no ha detectat indicis de responsabilitat comptable en els comptes autonòmics, encara que rebutja, des del punt de vista pressupostari, la inclusió dels 1.325 milions d'euros reivindicatius vinculats al canvi de model de finançament autonòmic per ser uns ingressos ficticis. 

De fet, recomana que la Generalitat incloga en els pressuposts inicials de transferències que ha de rebre de l'Estat, a partir del sistema de finançament autonòmic, "únicament les previsions d'ingressos que de manera raonable espera obtindre, tenint en compte que la determinació d'aquestes es troba reglada en el marc normatiu d'aplicació". 

El document destaca l'"important desequilibri" de la situació patrimonial de la Generalitat a la fi del passat any, amb uns fons propis negatius per 30.096,6 milions d'euros, així com que el deute financer ha pujat fins als 46.782,6 milions. No obstant això, precisa que l'endeutament en percentatge del PIB s'ha reduït per segon any consecutiu. 

La Sindicatura de Comptes afegeix que en l'exercici 2018 el dèficit ha sigut de l'1,4% del PIB regional, superior a l'objectiu del 0,4% establit pel Consell de Ministres. A més, exposa que l'increment en la despesa computable del passat any, del 7,7%, ha superat la variació màxima permesa del 2,4%, per la qual cosa "s'ha incomplit la regla de despesa" en aquest exercici pressupostari.

next