El Consell autoritza la construcció del Caixafòrum en l'Àgora de València

El centre estarà destinat a esdeveniments culturals científics i socials 
26 abril 2019 17:20h
Al centre s'organitzaran exposicions d'art, cicles de conferències, concerts, espectacles, jornades socials, tallers educatius i familiars i activitats dirigides a persones majors, entre d'altres.   

VALÈNCIA. El Consell ha autoritzat la contractació, per part de Ciutat de les Arts i de les Ciències SA, de la constitució d'un dret de superfície per a procedir a la construcció, instal·lació i explotació del centre cultural Caixafòrum a l'interior de l'edifici Àgora.

La vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra, ha informat en la roda premsa posterior al ple de Consell de l'acord que permet portar avant aquest projecte, caracteritzat per potenciar el concepte original de l'Àgora com a gran superfície oberta al diàleg i a l'activitat cultural, així com per la seua sostenibilitat ambiental.

La Fundació Bancària "la Caixa" promourà en Caixafòrum exposicions d'art, cicles de conferències, concerts i espectacles, jornades socials, tallers educatius i familiars i activitats dirigides a persones majors, ha informat el Consell.

El 3 de març del 2017, Ciutat de les Arts i de les Ciències SA (Cacsa) va rebre una carta d'intencions de la Fundació Bancària 'la Caixa' en la qual es comunicava l'interés de la Fundació per situar el Caixafòrum València en el citat edifici.

La direcció de Cacsa va emetre un informe el 30 de març del 2017 en el qual s'estableix que la fundació ofereix continguts de divulgació cultural, científica i social, i s'indica que els objectius són concordes amb les seues finalitats. A més, manifestava que comptar amb un Caixafòrum contribuiria a millorar l'oferta de continguts i a augmentar el nombre de visitants i el prestigi de les dues entitats.

El consell d'administració de Cacsa va adoptar un acord per a continuar amb els tràmits necessaris per a portar avant la iniciativa per la qual l'edifici de l'Àgora i la seua gestió es destinen a un espai cultural de qualitat.

A aquest efecte, la comissió executiva de l'empresa va aprovar la publicació de l'anunci per a fer pública la proposta de la Fundació "la Caixa" respecte a la contractació d'un Caixafòrum o a acollir-ne una altra de similars característiques a l'interior de l'edifici Àgora.

Transcorregut el termini per a la presentació d'ofertes alternatives sense haver-se presentat cap oferta addicional a la de la Fundació, el consell d'administració, en la seua sessió de 2 de febrer del 2018, va acordar que es continuarien els tràmits de l'expedient.

next