El conveni col·lectiu de construcció per a la demarcació de València aprova un increment salarial del 2,25%

El pagament de les diferències salarials i extrasalarials reportades s'abonaran en la nòmina del mes següent al de la publicació de l'acord
21 juny 2019 18:06h
En la comissió estan presents, en representació dels treballadors, CCOO-Construcció i Serveis PV, i UGT MCA-PV. / DLV

VALÈNCIA. La Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu de Construcció i Obres Públiques per a la demarcació de València ha aprovat la revisió de les taules salarials de l'any 2019 amb efectes d'1 de gener.

S'ha acordat fixar l'increment salarial per a l'any 2019 prenent les taules vigents durant el 2018 com a base amb un augment del 2,25%, d'acord amb allò pactat en l'Acta de la Comissió Negociadora del VI Conveni General del Sector de la Construcció.

En la comissió estan presents, en representació dels treballadors, CCOO-Construcció i Serveis PV, i UGT MCA-PV. En representació empresarial, figuren l'Associació Valenciana d'Empreses de la Construcció i Obres Públiques (ASVECOP), i la Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció (Fevec), segons ha precisat aquesta última en un comunicat.

A partir d'aquest moment i segons l'article 46 del Conveni, el pagament de les diferències salarials i extrasalarials reportades s'abonaran en la nòmina del mes següent al de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província de València.

next