El Consell repararà habitatges privats buits a canvi de poder oferir-los com a vivendes de lloguer social

La Generalitat es farà càrrec de la reparació de vivendes buides els propietaris de les quals no disposen de recursos per a rehabilitar-les
26 febrer 2019 11:45h
EVha treballarà per a definir les condicions que hauran de reunir els habitatges. / D.L.V.

VALÈNCIA. El Consell de Direcció de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), dependent de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha aprovat iniciar el procés per a desenvolupar el Programa de Lloguer Solidari contemplat en la Llei per la Funció Social de l'Habitatge.

Aquest programa consistirà que la Generalitat es faça càrrec de la reparació d'habitatges buits els propietaris dels quals no disposen de recursos per a rehabilitar-los però no volen perdre la propietat d'aquests. Amb aquesta acció, l'administració també vol oferir-los un lloguer assequible.

La consellera d'Habitatge, María José Salvador, ha presidit el Consell de Direcció d'EVha i ha explicat que "amb aquesta mesura s'aconsegueixen dos objectius clars: d'una banda, estimular als propietaris que tenen habitatges buits perquè els posen en el mercat i, de l'altra, ampliar el nombre d'habitatges per a poder oferir-los a les persones amb dificultats econòmiques".

La consellera ha valorat positivament aquest Programa de Lloguer Solidari, ja que "compta amb nombrosos avantatges com ara afavorir aquells propietaris d'habitatges que no poden mantindre'ls ni rehabilitar-los, però sí que volen conservar la seua propietat".

A més, "ajuda a mobilitzar habitatges que estan desocupats per a destinar-los a polítiques socials i propicien que es facen obres de rehabilitació, la qual cosa implica la generació d'ocupació en el sector", ha indicat la consellera.

Una vegada aprovat aquest programa en el Consell de Direcció, EVha treballarà per a definir les normes reguladores d'aquest, especialment les condicions que hauran de reunir els habitatges objecte de cessió a la Generalitat (ubicació, superfície, estat, etc.). A més, també s'establiran les característiques de les persones propietàries d'habitatges buits, així com les característiques dels demandants d'arrendament que podran accedir i el procediment per a això.

Cal destacar que a aquest programa només podran acollir-se persones físiques i respecte al temps de cessió de l'habitatge per a llogar, serà proporcional al percentatge de l'import de la reparació que haja sigut necessari realitzar.

Salvador ha assegurat que aquest és "un pas més per a fer efectiva la Llei per la Funció Social de l'Habitatge, que estableix en el seu article 25 que la Generalitat podrà adoptar la iniciativa per a lloguer solidari de pisos buits que necessiten algun tipus de rehabilitació i els propietaris dels qual no puguen atendre aquestes despeses".

next