El Consell aprova l'increment del 0,25% de massa salarial per al personal de l'Administració

Amb l'augment salarial es busca la desaparició de la bretxa salarial en aquells sectors especialment feminitzats
12 abril 2019 18:40h
La massa salarial del sector públic ascendirà a 12.824.330 euros. / GOVERN D'ARAGÓ

VALÈNCIA. El Ple del Consell ha aprovat aquest divendres l'acord de distribució del 0,25% d'increment de la massa salarial addicional de la Generalitat per a l'exercici del 2019 amb l'objectiu de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral; trencar bretxes retributives, i millorar l'atenció a les persones dependents.

Així, la massa salarial del sector públic ascendirà a 12.824.330 euros. D'aquesta quantitat, segons l'acord, es destinaran 8.412.243 euros a l'Administració de la Generalitat; 3.605.245 euros, als organismes públics, i 806.842 euros, a organismes autònoms, la qual cosa suposa un repartiment del 70% per a l'Administració i del 30% per al sector públic instrumental, que presta serveis públics essencials o estratègics per als ciutadans.

Les condicions per a aquest increment addicional són la desaparició de la bretxa salarial en aquells sectors especialment feminitzats, la finalització de la disparitat de condicions laborals derivades de la coexistència de convenis col·lectius i les propostes vinculades a les necessitats del transport col·lectiu.

Entre les mesures adreçades a facilitar la vida familiar i laboral destaquen els complements econòmics per a aquelles empleades públiques de l'àmbit sanitari que, per motius d'embaràs o lactància natural, sol·liciten quedar exemptes de guàrdies, així com els complements per al personal docent que sol·licite excedència o reducció de jornada per cura de fills menors de dotze anys i de persones dependents.

També en l'àmbit de justícia s'inclouen complements addicionals per al personal que sol·licite llicències sense retribució per motius de guarda legal, cuidat de familiars i violència masclista.

Detall del repartiment

L'acord del Consell estableix també la distribució de l'increment salarial en l'Administració de la Generalitat. En l'àrea de Sanitat es destinaran 3.785.510 euros a actuacions per a complir amb el primer Pla d'Igualtat d'aquesta conselleria, tals com pal·liar el minvament retributiu de les dones que sol·liciten quedar exemptes de les guàrdies o atenció continuada per raons d'embaràs o lactància natural; establir el complement de festivitat per al personal mèdic i infermer del SAMU, i incorporar el complement de festivitat per a personal mèdic d'equip mòbil.

Així mateix, es destinarà a implementar un complement per a les guàrdies localitzades d'infermeria d'atenció especialitzada durant el dissabte, el diumenge, els festius i els festius especials; a millorar la prestació per incapacitat temporal per al personal d'infermeria que realitze jornada complementària d'atenció i continuada, i a incrementar la partida dedicada al programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial.

L'àmbit d'Educació es dotarà amb 3.586.980 euros per a donar cobertura al complement econòmic compensatori per a tot el personal docent que sol·licite excedència o reducció de jornada per cura de fills menors de 12 anys i persones dependents.

Per la seua part, en Justícia, els 276.763 euros d'increment de massa salarial es destinaran al complement específic de mèdics forenses, al complement autonòmic transitori, als ajudants de laboratori i a la creació d'un complement addicional per al personal funcionari que sol·licite llicències sense retribució per guarda legal, cuidat de familiars i funcionàries víctimes de violència masclista.

L'increment de la massa salarial del personal de l'Administració de la Generalitat ascendirà a 762.990 euros i es destinarà a reclassificar el col·lectiu de lletrats conciliadors i a incrementar el complement específic dels llocs d'Agrupacions Professionals Funcionarials i dels llocs adscrits a diferents cossos i escales del subgrup professional C2 amb la finalitat d'assignar-los una jornada laboral de 38 hores i 45 minuts.

Sector públic instrumental

Per la seua part, entre les entitats del sector públic instrumental es destinaran 1.200.000 euros amb l'objectiu de crear llocs de treball per a la posada en marxa del Centre Especial d'Ocupació IVASS i per a fer front a les noves competències sobre tuteles respecte a persones incapacitades judicialment.

També es destinaran 1.110.896 euros a donar compliment al nou conveni col·lectiu de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV); 226.137 euros, a l'homologació de llocs en CACSA, en virtut el conveni col·lectiu; 145.658 euros, a la SPTCV, per a fer front a les noves competències i actuacions a realitzar en el marc del projecte Districte Digital, entre d'altres; 76.705 euros, a l'IVACE, per a millorar alguns llocs de treball en incrementar-se la jornada horària, i 145.000 euros, per a la cobertura de llocs de treball en l'IVF derivats de la gestió de fons sense personalitat jurídica. 

Les fundacions sanitàries Incliva, Fisabio i La Fe rebran 216.141 euros, 73.898 euros i 410.810 euros, respectivament, per a estabilitzar llocs de treball d'investigadors integrant-los en l'estructura d'aquestes fundacions.

Així mateix, l'organisme autònom Labora disposarà de 806.842 euros per a revisar complements específics entre llocs amb funcions equiparables i l'homologació de complements de destinació entre llocs de treball del mateix grup i funcions anàlogues, mesura que afectarà 333 llocs de treball.

next